ریشه مشکلات فرهنگی جامعه «قسمت دوم»

غربی ها برای به بند کشیدن ملت ها، از طریق دانش هایی که در اختیار دارند و مظاهر تمدنیشان، آنها را تحقیر می کنند؛ در قدم دوم، یعنی بعد از اینکه ملت تحقیر شد، قهرا به دنبال آن شیفتگی در پی می آید؛ ملت ها شیفه غرب می شوند. به دنبال شیفته شدن، منحل در آنها می شوند.

 

استاد غلامرضا مهدوی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث درباره «ریشه مشکلات فرهنگی جامعه» پرداخت. قسمت دوم این گفتگو را در ادامه می خوانیم.

 

د, 09/03/1399 - 10:38

ریشه مشکلات فرهنگی جامعه «قسمت اول»

به نظر می رسد که این امر یک رسالت بر دوش حوزه است؛ ما اگر در عرصه علوم انسانی وارد نشویم، آنها که دست بردار نیستند و با علوم انسانی است که عالم را اداره می کنند و ما را تابع خود می خواهند.

 

استاد غلامرضا مهدوی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، به موضوع «ریشه مشکلات فرهنگی جامعه» پرداخت.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: فرهنگ، به همراه اقتصاد و سیاست سه بعد از ابعاد تحولات اجتماعی لحاظ می گردد.

 

اشتراک در RSS - ریشه مشکلات فرهنگی جامعه