حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی «قسمت یازدهم»

 حجاب از دیدگاه جامعه شناسی به مثابه یک کنش اجتماعی است که فرد کنشگر براي آن معناي ذهنی و ارزشی نمادین قائل است و عمل و کنش در ارتباط با دیگران و تحت تأثیر دریافت انتظارات اجتماع است.

 

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد، از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی» پرداخت. در ابتدای این قسمت از گفتگو به خلاصه ای از مطالب گذشته اشاره می شود.

 

ج, 01/20/1400 - 15:16

حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی «قسمت دهم»

حجاب و پوشش از جايگاه اجتماعي بالایی بر خوردار است. الگوي پوشش و كيفيّت لباس در هر جامعه بيش از آن كه از شرايط اقليمي، موقعيت تمدني، اوضاع اقتصادي، نظام سياسي، موقعيت سني، جنسي و شغلي افراد، خواسته هاي شخصي و زيبا شناختي افراد اثر بپذيرد، از ساختار باورها، ارزش ها، هنجارها، ايدئولوژي ها، الگوها، آداب و عادت ها و سليقه هاي گروهي اثر مي پذيرد.

 

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد، از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی» پرداخت.

چ, 01/18/1400 - 09:12

حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی «قسمت نهم»

زنان مسلمان که ایمان به خداوند دارند و همواره به یاد او هستند، هرگز از یاد خدا غافل نمی شوند و خداوند را در همه جا شاهد و ناظر اعمال خود می دانند. بنابراین چنین زنانی با رعایت حریم حجاب، خود را از دید نامحرمان محفوظ می دارند.

 

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد، از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی» پرداخت.

 

د, 01/16/1400 - 12:12

حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی «قسمت هفتم»

پوشش بدن به جز وجه کفّين و مهار کردن جاذبه هاي جنسي زنانه معيار حجاب الهي و قرآني است که اگر در پوشش چند قطعه اي خمار و به تناسب فرهنگ و تمدن هر ملتي عينيت يابد، نمره صحت عمل را در منظر آيات شريفه به دست آورده است و اگر ابعاد قلبي، گفتاري و رفتاري و بُعد نگاه را نيز در پوشش يکسره جلباب تجلي بخشد، نمره کمال و برتري الهي را کسب نموده است .

 

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی» پرداخت.

د, 11/13/1399 - 16:08

حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی «قسمت ششم»

تاريخ اسلام به صراحت گواه است که رسول خدا (ص) زنان خود را با خود به سفر مي برد و آنان را از بيرون شدن از خانه منع نمي فرمود بلکه مقصود از اين دستور، آن است که زن به منظور خودنمايي از خانه بيرون نشود آن چنان که امروز عده اي از زنان براي بيرون رفتن از خانه و خودنمايي و پرسه زدن در خيابان ها، ساعت ها در پاي ميز آرايش به سر و وضع خود و لباس خويش مي رسند.

 

ش, 11/11/1399 - 15:43

حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی «قسمت پنجم»

«غضّ بصر» با «غمض عين» متفاوت است. «غمض» به معناي فرو بستن است که با کلمه عين همراه مي شود، نه کلمه بصر. شهيد مطهري «با مبناي فلسفي خود نگاه را به دو دسته «استقلالي» و «آلي» تقسيم مي کند.

پ, 11/09/1399 - 14:40

حجاب و علل بدحجابی و راه های مبارزه با بدحجابی «قسمت سوم»

شیخ صدوق به سند خود از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدران خود از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل مى كنند كه آن حضرت فرمود: روا نیست زنى كه به دوران عادت ماهانه بلوغ رسیده موى جلوى سر و گیسوان خود را آشكار كند.

 

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد، از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «حجاب و علل بدحجابی و راه های مبارزه با بدحجابی» پرداخت.

 

اشتراک در RSS - حجاب و علل بدحجابی