معنای حدیث «ابوه الذی یلیه افضل»

بسم الله الرحمن الرحیم

معنای حدیث «ابوه الذی یلیه افضل»

احمد الحسن مدعی امامت و وصایت و مهدویّت، با استناد به آیات و روایات متشابه و تاویل باطل آنها در صدد تحریف دین است.

او مدعی است بعد از دوازه امام دوازده مهدی جزو اوصیاء پیامبر هستند و مهدی اول احمد الحسن است که قبل از امام زمان (عج) مبعوث می شود.

یکی از روایات متشابه که مورد استناد پیروان احمد الحسن قرار می گیرد، روایت ذیل است:

/270/260/20/

اشتراک در RSS - سید حسن سید پور آذر