رمز موفقیت علما در ابعاد مختلف فعالیت هایشان کلید حل مشکلات فعلی حوزه است

برای استفاده از تراث شیعی در بهبود وضعیت فعلی حوزه های علمیه اسوه های فراوانی وجود دارد پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید در گفتگویی با استاد حسین احمدی شاهرودی نظر این استاد حوزه علمیه قم را در این مورد جویا شد.

 

نقش علمای اعلام و تراث ارزشمند شیعی در رسیدن به حوزه فعلی را چگونه ارزیابی می کنید؟

د, 10/30/1398 - 12:35

ارتباط علمی اساتید با طلاب

 

استاد حسین احمدی شاهرودی در مورد ارتباط علمی اساتید حوزه علمیه با طلاب در گفتگویی صمیمی با خبرنگار نشست دوره ای اساتید مطالبی را بیان کرد که به شرح زیر است:

 

اشتراک در RSS - استاد حسین احمدی شاهرودی