استاد مومنی:

خود برتربینی از علائم تاریک شدن قلب است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، سید حسین مؤمنی در سخنرانی با بیان اینکه در آیه ۴ سوره فتح، ازدیاد ایمان در قلب به عنوان هدف و غایت بیان شده است، اظهار کرد: یکی از تقسیم بندی هایی که برای قلب در روایات بیان شده بر اساس اشتغالات قلب است که قلب را به سه قسم مشغول به دنیا، مشغول به آخرت و مشغول به مولی تقسیم کرده است.

وی ادامه داد: قلبی که مشغول به دنیا شود دچار سختی و شدت خواهد شد و قلبی که مشغول به آخرت شود به درجات اخروی می رسد ولی قلبی که مشغول مولی باشد هم به کمالات دنیوی و هم به رشد و تعالی اخروی و هم به مولی که همان قرب به خداوند است می رسد.

استاد حوزه علمیه با بیان این که در روایات تأکید شده است که از گوش و چشم خود مراقبت کنید، افزود: قلب دفتری برای گوش و چشم انسان است و هر آنچه از چشم و گوش وارد می شود مستقیم بر قلب اثر می گذارد بنابراین باید مراقب بود چه چیزی وارد قلب می شود.

وی بیان کرد: مداومت بر ذکر خدا بر قلب اثر می گذارد و حجاب ها را از قلب انسان کنار می زند و قلب را مرتفع می کند و رضایت به آنچه خدا برای انسان مقدر کرده و شکر گذار بودن قلب انسان را منفتح می کند و به آرامش می رساند و سرور و بهجت حقیقی در قلب انسان قرار می گیرد.

مؤمنی در ادامه بحث شب های پیشین کسر و خفض قلب را حالت سوم قلب دانست و گفت: زمانی که انسان توجه به غیر خدا پیدا می کند قلب در مسیر خفض و تاریک شدن قرار می گیرد و به خانه ای متروکه و خرابه تبدیل می شود که اثری از سکنی و آبادانی در آن نخواهد بود.

وی با بیان اینکه اولیاء الهی مراقب بودند که سر سوزنی محبت دنیا در دلشان قرار نگیرد، گفت: برخی علما اجازه تعمیر خانه و خرید لوازم جدید برای منزلشان را نمی دادند زیرا می ترسیدند که ذره ای حب دنیا در دلشان ایجاد شود و قلبشان را تاریک کند.

سخنران حرم مطهر حضرت معسومه سلام الله علیها با بیان اینکه افرادی که حوصله قال الصادق علیه السلام و قال الباقر علیه السلام را ندارند و مدام برای انجام تکالیف الهی نق می زنند قلبشان منخفض و تاریک شده و در مسیر تعلقات دنیا قرار گرفته‌اند، افزود: انسان های زیادی بوده اند که با یک لقمه مسیرشان عوض شده و به دنیا دلبسته شده و دیگر نتوانسته از تعلقات دنیایی رهایی پیدا کنند.

وی به سه نشانه خفض و تاریکی قلب اشاره کرد و گفت: اولین نشانه خفض قلب، خودپسندی و خود برتر بینی است و اینکه انسان دوست دارد که دیگران از او تعریف و تمجید کنند و از موضع بالا به دیگران نگاه کند.

حجت الاسلام والمسلمین مؤمنی ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) فرمودند که خودپسندی رأس و سرچشمه جهل است و همچنین فرمودند که بر حذر باش از اینکه از خودت خوشت بیاید و دوست داشته باشی که دیگران از تو تعریف کنند زیرا خودپسندی از محکم ترین فریب های شیطان است که انسان را به دام می‌اندازد.

وی افزود: امیرالمؤمنین(ع) فرمودند برحذر باش از اینکه نفست تو را مسرور کند و اگر این اتفاق بیافتد عیبت آشکار و دشمنی ها علیه تو زیاد می شود و در وصیت خود به امام حسن علیه السلام فرمودند که مراقب باش مبادا به خودپسندی مبتلا شوی زیرا وحشتناک ترین تنهایی ها در عجب و خود پسندی است.

استاد حوزه علمیه دومین نشانه خفض قلب را ریا عنوان کرد و افزود: ریا به معنی انجام کاری برای غیر خدا و خودنمایی مقابل دیگران است حتی اگر عمل خوبی هم باشد موجب خفض و تاریکی قلب می شود.

وی سومین نشانه خفض قلب را حرص زدن برای مال دنیا دانست و گفت: امیرالمؤمنین(ع) فرمودند که حرص باعث می شود شأن انسان پایین بیاید و نه تنها رزق را زیاد نمی کند که برکت در رزق را نیز از بین می برد و در روایتی دیگر فرمودند که حرص موجب ذلت و خواری است و باعث می شود انسان سبک و کوچک شود و در دید دیگران از ارزش و اعتبار ساقط شود.

/260/12/

د, 02/13/1400 - 15:15