استاد موسوی:

به جز اهل بیت همه نسبت به حضرت زهرا نامحرم تکوینی هستند یعنی توانایی نگاه به آن منبع نور را ندارند

منظور نامحرم تشریعی نیست که نگاه کردن به ایشان جایز نباشد بلکه منظور نامحرم تکوینی است یعنی مقام و مرتبه ایشان در عالم ربوبیت حضرت حق به قدری بالا است که انبیا و رسل نیز توانایی درک آن مقام و مرتبه را ندارند و از کنه جمال ایشان بی خبر هستند به این معنا همه عوالم منهای پدر و همسر و فرزندان معصوم ایشان نسبت به ایشان نامحرم هستند فلذا در روز قیامت وقتی آن پرده نشین حرم حق می خواهد از عرصه محشر عبور کند و به خواست خودش رسد ندا از جانب خدا می رسد: «یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمة ابنة محمد» همه نامحرم هستند اما نه به معنای نامحرم تشریعی بلکه همه نامحرم تکوینی هستند یعنی توانایی نگاه به آن منبع نور را ندارند.

 

استاد سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید گفت: بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله الذی اضاء بنور فاطمة الزهراء الملکوت الاعلی کما یشرق کواکب الدری الأرضین السفلی و الصلوة و السلام علی أبیها محمد رسول رب العالمین و بعلها سیدالوصیین و بنیها حجج الله علی الناس اجمعین ثم الصلوة و السلام علی رضیة المرضیة و تقیة النقیة الحوراء الانسیة و اللعنة الدائمة علی غاصبی حقها و مانعی ارثها، قال الله تبارک و تعالی فی خطابه العظیم و کتابه الکریم: «إنا أنزلناه فی لیلة القدر».

 

وی افزود: قال الامام الصادق المصدق علیه السلام: «اللیلة فاطمة و القدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر و انما سمیت فاطمة لان الخلق فطموا عن معرفتها» حضرت صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آن شخص فاطمه است و قدر خداوندگار پس هر کسی که فاطمه را آن گونه که باید بشناسد، به حقیقت و رازهای شب قدر دست یافته است ایام، ایام فاطمیه است و ما موظف به عرض ادب به آستان مقدس و پاک خاندان رسالت و خاصتا حضرت زهرای بتول سلام الله علیها هستیم.

 

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: از طرفی به قدری خود را حقیر و ناچیز و کوچک می بینیم و خاندان رسالت و نبوت خصوصا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در اعلی درجه جلالت و بزرگی و عظمت می شناسیم که به حق باید بیان کنیم «این التراب و رب الارباب» خاک کجا و رب الارباب کجا و به قول شاعر: «یک دهن خواهم به پهنای فلک    تا بگویم وصف آن رشک ملک» این بیت درباره هر بشری غیر از معصومین گفته شود شعر است و دروغ چون که اصل و بنای شعر بر تخیل است که اکثرا دروغ می باشد هر فنی منطقی دارد مثلا در صناعات خمس برای هر یک از فن های برهان و خطابه و جدل و مغالطه منطق و قانونی ذکر شده است.

 

وی اضافه کرد: شعر هم منطق خاصی دارد که آن منطق مبالغه در تخیل و تطبیق رویا است از این رو شعر هر چه در دروغ پردازی و خیال بافی قوی تر و به تصورات رویایی نزدیک تر باشد در شعر بودنش کامل تر است به قول نظامی: «در شعر نپیچ و در فن او   چون اکذب او احسن او» و به قول معروف «الشعر اکذبه اعذبه» یعنی نیکوترین شعر دروغ ترین آن است از این مطالب روشن می شود که شعر فوق حقیقت است اما حقیقت خاندان رسالت فوق شعر است یعنی هر چه که نسبت به آن بزرگواران مبالغه در سخن داشته باشیم، باز هم حق سخن را ادا نکردیم.

 

استاد موسوی اظهار داشت: هیچ بشر عادی فوق ملک و مورد غبطه فرشتگان نمی باشد و هیچ بشر عادی فوق فلک هم نیست بلکه مادون فلک است اما خاندان عصمت علیهم السلام هم فوق ملک و هم فوق فلک هستند و چه خوب است که شاعر این مطلب و حقیقت را به شعر کشیده است: «گفت جبریلا بپر اندر پیم    گفت رو رو من حریف تو نیم» همه ائمه مصداق کلهم نور واحد هستند در میان این چهارده نور عرشی حضرت صدیقه کبری علیها السلام یک خصیصه ممتاز و ویژگی خاص دارند و آن ویژگی موضوع زن بودن آن حضرت در میان آن ودایع الهیه است.

 

وی افزود: مقتضای سرشت و طبیعت و فطرت زن مستور بودن و محجوب بودن او از اغیار است و تنها محارمش می توانند از جمال او آگاه باشند مستور بودن و در حجاب بودن زن لازمه طبیعت زن است از این رو حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها از همه عوالم مستور است و هیچ کس نمی تواند از حقیقت کمال و جمال او آگاه باشد و تنها محارم یعنی پدر و همسر و فرزندانش توانایی آگاهی از جمال و جلال او را دارند لذا حضرت زهرا سلام الله علیها از دیگران حتی انبیاء و فرشتگان و حتی انبیاء اولوالعزم هم محجوب هستند همه نسبت به ایشان نامحرم هستند نه به این معنا که نامحرم تشریعی باشند تا اشکال کنیم که حضرت ابراهیم و آدم در سلسله آباء و اجداد ایشان هستند و نسبت به ایشان نامحرم نیستند.

 

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: منظور نامحرم تشریعی نیست که نگاه کردن به ایشان جایز نباشد بلکه منظور نامحرم تکوینی است یعنی مقام و مرتبه ایشان در عالم ربوبیت حضرت حق به قدری بالا است که انبیا و رسل نیز توانایی درک آن مقام و مرتبه را ندارند و از کنه جمال ایشان بی خبر هستند به این معنا همه عوالم منهای پدر و همسر و فرزندان معصوم ایشان نسبت به ایشان نامحرم هستند فلذا در روز قیامت وقتی آن پرده نشین حرم حق می خواهد از عرصه محشر عبور کند و به خواست خودش برسد ندا از جانب خدا می رسد: «یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمة ابنة محمد» همه نامحرم هستند اما نه به معنای نامحرم تشریعی بلکه همه نامحرم تکوینی هستند یعنی توانایی نگاه به آن منبع نور را ندارند.

 

وی اضافه کرد: اگر بیان شود شما به قرص خورشید نامحرم هستید منظور این نیست که نگاه به خورشید شرعا جایز نیست بلکه منظور این است که تکوینا نگاه چشم به خورشید امکان ندارد همان طور که قرآن در سوره نور آیه 43 اشاره دارد: «یکاد سنا برقه یذهب بالابصار» معنا این است که ممکن است شدت روشناییش نور چشم ها را از بین ببرد از این رو مرحوم آیت الله غروی اصفهانی معروف به کمپانی در این باب فرموده اند حجاب ها مثل حجاب الباری: «حجابها مثل حجاب الباری   بارقة تذهب بالابصار» و در جای دیگر می فرمایند: «معربة بالستر و الحیاء   عن غیب ذات بارِئ الاشیاء» یعنی همان گونه که ذات اقدس باری تعالی در حجاب است و از چشم انداز افکار و عقول آدمیان پنهان می باشد این صفات الهی هم از نظرها و عقول پنهان هستند.

 

استاد موسوی اظهار داشت: مظهر این صفت خداوند در عالم امکان یعنی وجود حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها نیز چنین است یعنی همان گونه که خداوند در حجاب است و کسی از کنه ذات او آگاه نیست حضرت زهرا سلام الله علیها نیز در حجاب هستند و جز محارم ایشان کسی از کنه ذات آن حضرت آگاه نیست فلذا تفسیر آیه شریفه با توجه به فرمایش امام صادق علیه السلام این می شود که به درستی که ما قرآن را در حق «فاطمه خدا» نازل کردیم به جهت آن که لیلة القدر مضاف و مضاف الیه است.

 

وی خاطرنشان کرد: یکی از خواص لیلة القدر این است که خداوند در کلام الله مجید خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: «و ما ادراک ما لیلة القدر» یعنی «و لم یبلغ درایتک علو قدرها» علم تو به نهایت بلندی و منزلت شب قدر نرسیده است امام علیه السلام درباره حضرت صدیقه سلام الله علیها هم می فرمایند: «این است و جز این نیست که آن حضرت فاطمه نامیده شد به جهت این که مردم از شناختن این حضرت قطع شدند.» یعنی همچنان که شب قدر نهایت قدرش شناخته نشده است، حضرت صدیقه سلام الله علیها هم علو قدرش شناخته نشده است و ممکن است از بعضی از اخبار بعضی از صفات لیلة القدر را برای حضرت استکشاف کنیم من جمله این که خداوند درباره لیلة القدر در کلام خود می فرماید: «لیلة القدر خیر من الف شهر» یعنی شب قدر بهتر از هزار شب است.

 

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: مرحوم مجلسی در کتاب بحار الانوار جلد 43 صفحه 51 حدیث 48 از کشف الغمة نقل می فرمایند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «خیر نسائها فاطمة بنت محمد» بهترین زنان دنیا فاطمه است پس معلوم شد شب قدر بهتر از هزار شب است و فاطمه هم بهترین زنان دنیا است.

 

وی اضافه کرد: از جمله صفات لیلة القدر این است که خداوند در کلام الله مجید می فرمایند: «تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر» ملائکه و روح که مراد از آنها جبرئیل می باشد در شب قدر به اذن پروردگارشان از هر امری نازل می شوند و تا طلوع فجر سلام بر آنها باد یا آنکه آن شب تا طلوع فجر سلامتی است در این آیه خداوند دو صفت را برای شب قدر ذکر فرموده اند اول نزول ملائکه و دوم سلام آنها تا طلوع فجر از اخبار هم این دو صفت برای حضرت صدیقه سلام الله علیها استفاده می شود.

 

استاد موسوی اظهار داشت: مرحوم مجلسی در بحار جلد 43 صفحه 49 نقل می کند: «و إنها لتقوم فی محرابها فیسلم علیها سبعون الفا من الملائکة المقربین» حضرت صدیقه سلام الله علیها وقتی در محراب عبادت می ایستادند هفتاد هزار ملائکه مقرب بر ایشان سلام می کردند و همچنین است که مرحوم مجلسی در بحار از همان آدرس از کشف الغمة نقل می کند: « لما أن كانت ليلة زفت‏ فاطمة إلى علي بن أبي طالب ع كان النبي ص قدامها و جبرئيل عن يمينها و ميكائيل عن يسارها و سبعون ألف ملك من ورائها يسبحون الله و يقدسونه حتى طلع الفجر» چون شب زفاف و بردن فاطمه به خانه علی بن ابیطالب شد پیامبر جلوی آن حضرت بودند و جبرئیل در طرف راست آن حضرت و میکائیل طرف راست حضرت و هفتاد هزار ملک پشت سر ایشان بودند و تسبیح و تقدیس خداوند را تا طلوع فجر می کردند.

 

وی افزود: وقتی خبر فوت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به امیرالمومنین علیه السلام در مسجد دادند حضرت به تعجیل نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدند و دیدند حضرت فاطمه سلام الله علیها در بستر بر پشت افتاده اند، حضرت علی علیه السلام در این حال ردا و امامه را بر زمین کوبیدند جامه را باز کردند و بر بالین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حاضر شدند، امیرالمومنین علیه السلام به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند: «یا بنت محمد المصطفی» در این حال جوابی از حضرت نشنیدند، باز فرمودند: «یا بنت من حمل الزکوة فی طرف ردائه و بذلها علی الفقراء» که باز جوابی نشنیدند، دوباره فریاد برآوردند: «یا بنت من صلی بالملائکة فی السماء مثنی مثنی».

 

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: حضرت علی علیه السلام بر بالین حضرت زهرا سلام الله علیها ایشان را خطاب قرار دادند که من پسر عم تو علی بن ابیطالب هستم با من سخن گو، حضرت زهرا سلام الله علیها تا این سخن را از امیرالمومنین علیه السلام شنیدند چشم های مبارک خود را گشودند و به علی نگریستند و هر دو گریان شدند، حضرت علی علیه السلام فرمودند: ای فاطمه چه شده است؟ من پسر عم تو علی بن ابیطالب هستم، حضرت زهرا سلام الله علیها در این جا وصیتی کردند و فرمودند: « يَابْنَ الْعَمِّ اِنّي اَجِدُ الْمَوْتَ الَّذي لابُدَّ مِنْهُ، وَ لا مَحيصَ عَنْهُ وَ اَنَا اَعلَمُ انَّکَ بَعْدي لا تَصْبِرُ عَلي قِلَّةِ التَّزْويجْ، فَاِنْ اَنْتَ تَزَوَّجْتَ امرَاةً، اِجْعَل لَها يَوْماً وَ لَيْلَةً، واجْعَلْ لِأَوْلادي يَوْماً وَ لَيْلَةً يا اَبَاالْحَسَنِ وَ لا تَصِحْ في وُجُوهِهِما، فَيُصْبِحانِ يَتيمَيْنِ غَريبَيْنِ مُنْکَسِرينِ، فَاِنَّهُما بِالْأَمَسِ فَقَدا جَدَّهُما، وَالْيَوْمَ يَفْقِدانِ اُمَّهُما، فَالْوَيْلُ، لِاُمَّةٍ تَقْتُلُهُما وَ تَبْغُضُهُما.»

 

وی افزود: حضرت زهرا سلام الله علیها در وصیت خودشان به امیر المومنین علیه السلام فرمودند: ای پسر عم من به مرگی دچار شده ام که چاره و گریزی از آن نیست و می دانم بعد از من به تزویج زنی احتیاج داری چون زنی را تزویج کردی یک شبانه روز را به او اختصاص ده و یک شبانه روز را مخصوص اولاد من گذار، ای علی مبادا بر این دو یتیم صیحه و فریاد کشی چون اینها یتیم، غریب و دلشکسته هستند، دیروز جد آنها از دنیا رفت و امروز بی مادر می شوند، وای بر امتی که آنها را دشمن می دارند و آنها را می کشند.

 

استاد موسوی در انتهای سخنانش اظهار داشت: حضرت زهرا سلام الله علیها راضی نبودند که حضرت امیر علیه السلام فریادی بر آنها بزنند اما نمی دانم که چه حالی در مجلس یزید پیدا کردند زمانی که: «فدخل علیه زید بن ارقم و رای الراس بالطشت فهو یضرب بالقضیب علی اسنانه و یقول: ليت اشياخي ببدر شهدوا   جزع الخزرج من وقع الاسل»، «علی لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.»/20/43/260

 

ي, 11/29/1396 - 13:09

دیدگاه جدیدی بگذارید