بیانیه نشست دوره ای اساتید سطوح عالیه و خارج حوزه علمیه قم در پی هتک حرمت به مقام مرجعیت

صیانت از این جایگاه، تحکیم پایه های نظام و تاکیدی بر ارائه الگوی عملی رفتار طلاب و فضلا نسبت به مشایخ و کبار حوزه است.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، متن بیانیه به این شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مرجعیت به مثابه رکن عالی حوزه های علمیه، همواره در جایگاه ابوت و فراتر از دسته بندی های سیاسی عمل کرده است؛ سیره ای که منجر به اعتماد مردم و بقای حیات حوزه علمیه شیعه گردیده است.

 

جریانی مبارک که وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه در دوران پرمحنت غیبت برای فقهای عظام مقرر فرموده و تکفل امور شیعه را به آنان سپرده اند.

 

صیانت از این جایگاه، تحکیم پایه های نظام و تاکیدی بر ارائه ی الگوی عملی رفتار طلاب و فضلا نسبت به مشایخ و کبار حوزه است و هر نوع آسیب رساندن به این مکانت رفیع، بسی نابخردانه و ایجاد شکاف میان حاکمیت و مرجعیت شیعه تلقی شده و اصلاح آن در قالب تبری و اعتذار، مورد انتظار است.

 

به ویژه شخصیت های با تقوایی که بیش از نیم قرن در حوزه های علمیه به تربیت شاگردان، تدریس ، تالیف و تحقیق مشغول بوده و همگان بر فضایل آنان اعتراف دارند.

از این رو، مدرسان و فضلای حوزه علمیه با بیعت مجدد با مقام منیع مرجعیت بر لزوم صیانت از این جایگاه رفیع تاکید می نمایند.

 

والسلام

نشست دوره ای اساتید سطوح عالیه و خارج حوزه علمیه قم

 

/20/23/20

 

پ, 08/10/1397 - 19:41