استاد هادوی تهرانی:

مشکل بشر این است که با اینکه خیلی از چیزها را می داند اما باور نمی کند

جیب نیست که انسان چیزهایی که نمی داند را باور نمی کند، عجیب این است که نسبت به چیزهایی که می داند هم باور ندارد. هیچ کدام از ما ذره ای احتمال نمی دهیم که به صورت ابدی در دنیا می مانیم همچنین هیچ کدام از ما زمان مرگمان را به صورت قطعی نمی دانیم اما این را باور نداریم، اگر به این مطلب باور داشتیم، خیلی از کارها را نمی کردیم و خیلی از کارهای دیگر را انجام می دادیم. اگر این مبنا درست می شد، همه چیز از جمله سیاست، فرهنگ، اقتصاد، خانواده و اخلاق ما قابل اصلاح بود. همه چیز از این ریشه آب می خورد، وقتی این ریشه با چنین مشکلی مواجه است، ساقه ها و ثمرات هم، با این مشکلات مواجه می شوند.

 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد مهدی هادوی تهرانی ابراز داشت: انسان امروزی در بعضی موارد مشکل علمی ندارد، می داند اما باور نمی کند و نمی تواند بپذیرد. خداوند در قرآن کریم می فرماید: قیامت نزدیک است اما برای ما خیلی دور به نظر می آید. ما چیزهای نزدیک تر را هم باور نمی کنیم. مثلا ما با اینکه شک نداریم که می میریم و به آن یقین داریم اما باز هم به آن باور نداریم.

 

این استاد درس خارج حوزه در ادامه افزود: اگر ما باور داشتیم که می میریم، آیا این کارهایی که الان می کنیم را انجام می دادیم؟ فرض کنیم که اصلا قیامت نبود، اگر فقط می دانستیم که دوره زندگی این قدر محدود است، اگر می دانستیم که ما بیش از ده یا یک سال و یا یک روز دیگر زنده نیستیم، این همه حرص برای دنیا که به اندازه هزار سال زندگی، پول جمع کنیم را نداشتیم. مشکل بشر این است که چیزی را که می داند باور نمی کند و تا این باور بدست نیاید، در عمل انسان ظهور و بروزی ندارد.

 

این استاد سطوح عالی حوزه اضافه کرد: عجیب نیست که انسان چیزهایی که نمی داند را باور نمی کند، عجیب این است که نسبت به چیزهایی که می داند هم باور ندارد. هیچ کدام از ما ذره ای احتمال نمی دهیم که به صورت ابدی در دنیا می مانیم همچنین هیچ کدام از ما زمان مرگمان را به صورت قطعی نمی دانیم اما این را باور نداریم، اگر به این مطلب باور داشتیم، خیلی از کارها را نمی کردیم و خیلی از کارهای دیگر را انجام می دادیم. اگر این مبنا درست می شد، همه چیز از جمله سیاست، فرهنگ، اقتصاد، خانواده و اخلاق ما قابل اصلاح بود. همه چیز از این ریشه آب می خورد، وقتی این ریشه با چنین مشکلی مواجه است، ساقه ها و ثمرات هم، با این مشکلات مواجه می شوند.

 

استاد هادوی در انتهای سخنانش افزود: حال اگر باورمان می شد که بعد از این مرگ، آغازی وجود دارد بر چیزی که انتها ندارد، باید رفتارمان خیلی بهتر از این می شد، ما اصل مرگ را که به آن یقین داریم باور نمی کنیم، چه رسد به اینکه بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد که در مورد آن همیشه با شک، تردید و شبهه مواجه هستیم. /250/260/31/      

 

چ, 10/11/1398 - 20:15