استاد محقق:

دروس آزاد برای طلابی مزیت دارد که وقت شناسی و درس خوان بودن در وجودشان نهادینه شده باشد

دروس آزاد برای طلبه هایی موثر است که برنامه ای مستمر برای درس خواندن داشته باشند بدون این که حتی یک جلسه از کلاس هایشان را تعطیل کنند. این گونه طلاب برای درس خواندن فقط نیاز به تلنگری از طرف استاد دارند تا درسشان را بهتر مطالعه نمایند بنابراین این طلبه ها سعی می کنند؛ بهترین استاد را بیابند و وقتشان را با کلاس ها هماهنگ کنند.

 

استاد محمد جواد محقق در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید گفت: دروس آزاد به شیوه جدید مزیت ها و معایبی دارد. این شیوه برای طلابی مزیت دارد که وقت شناسی و درس خوان بودن در وجودشان نهادینه شده باشد. طلبه وقت شناس و درس خوان بعد از گذراندن پایه شش، می تواند درس های سطوح عالی را با موفقیت طی کند.

 

وی افزود: دروس آزاد برای طلبه هایی موثر است که برنامه ای مستمر برای درس خواندن داشته باشند بدون این که حتی یک جلسه از کلاس هایشان را تعطیل کنند. این گونه طلاب برای درس خواندن فقط نیاز به تلنگری از طرف استاد دارند تا درسشان را بهتر مطالعه نمایند بنابراین این طلبه ها سعی می کنند؛ بهترین استاد را بیابند و وقتشان را با کلاس ها هماهنگ کنند.

  

وی افزود: در گذشته زمانی که طلبه ای استادی را انتخاب می نمود به غیر از علمیت، سعی می کرد که از اخلاق استاد هم درس بیاموزد اما امروزه وضعیت اخلاقی طلبه ها مقداری افت کرده است و متأسفانه طلبه ها در شهرستان ها ضعیف کار کرده اند. تنها برگزاری کلاس در چارچوب مدارس و اجبار برای حاضرشدن در کلاس درس راه علاج مشکلات فعلی حوزه نیست برای حل مشکلات فعلی باید نظارت های لازم بر طلبه ها اعمال شود.

 

وی در انتهای سخنانش بیان داشت: در این راستا باید داعی طلبه ها برای درس خواندن تقویت شود و فقط کسب نمره، ملبس شدن و تبلیغ رفتن برای طلبه ها ملاک نباشد. 23/260/

 

د, 10/30/1398 - 14:18