استاد حسینی خراسانی:

میراث ماندگار سلف صالح؛ چراغ راه مسیر تحول حوزه‌های علمیه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد سید احمد حسینی خراسانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به لزوم و ضرورت تحول صحیح در حوزه های علمیه، گفت: بایستی حوزه های علمیه به اقتضای شرایط زمان و جامعه متحول، به روز و کارآمد شود و پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد.

 

 

استاد حسینی خراسانی با بیان اینکه میراث ماندگار سلف صالح، چراغ راه ما در مسیر تحول حوزه های علمیه است، گفت: بایستی تحول در حوزه های علمیه بر اساس موازین و معیارهای ملاک های شناخته شده و اصول ثابت ترسیم شود.

 

 

وی با بیان اینکه هیچ دورانی از حوزه های علمیه بدون تحول نبوده است، گفت: همواره حوزه های علمیه شیعه در حال در مسیر تحول، پیشرفت، توسعه و تکامل حرکت کرده است.

 

 

استاد حسینی خراسانی بیان کرد: روزگاری کتبی دروس حوزه های علمیه قرار داشت که امروز محصلان و طلاب نام آنها را نشنیدند، بلکه مورد مراجعه اساتید نیز قرار نمی گیرد؛ همانند اینکه متن درسی اصول در حوزه های علمیه، کتاب وافیه فاضل تونی بوده است، اما امروز از این کتاب در حوزه های علمیه خبر و اثری نیست.

 

 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: برخی در علوم منقول و معقول حوزه دست به خلق اثر جدیدی زدند، اما این آثار از اسلوب، معیارها و چارچوب های خاص برخودار نبودند، هاضمه و متن حوزه آن را کنار گذاشته است.

 

 

وی با اشاره به دغدغه های رهبر معظم انقلاب در موضوع تحول حوزه های علمیه، گفت: حضرت آیت الله خامنه ای همواره تأکید داشتند که اگر حوزه های علمیه متحول نشود، تحول خودش را بر ما تحمیل خواهد کرد و اگر ما تحول را به درستی مدیریت نکنیم، دچار تحول ناخواسته در حوزه های علمیه خواهیم شد.

 

 

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز کرد: باید شورای عالی حوزه های علمیه با راهنمایی مراجع عظام تقلید و رهبر معظم انقلاب، مسیر تحول صحیح در حوزه های علمیه را با توجه به نیازهای جامعه پیگیری کند.

/260/12/

س, 10/30/1399 - 12:13