استاد طاهری آزاد مطرح کرد؛

حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی «قسمت هشتم»

: حجاب تنها يك دستورالعمل ديني و وظيفه شرعي براي زنان مسلمان نيست، بلكه از ضرورت هاي اجتماعي جوامع انساني است كه با وجود آن منافع و تاثيرات شگرفي در جامعه پديدار شده و عدم رعايت آن، زيان ها و آثار مخربي در فرهنگ عمومي اجتماع و حتي اقتصاد و سياست بر جاي گذاشته است.

 

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد، از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «حجاب و علل بد حجابی و راه های مبارزه با بد حجابی» پرداخت.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در قسمت های گذشته بعد از پرداختن به کلیات بحث و حجاب از دیدگاه امامیه و اهل سنت، به بیان انواع حجاب ها اشاره نمود.

 

فصل سوم : آثار فردی و اجتماعي حجاب در جامعه

استاد طاهری آزاد خاطرنشان کرد: حجاب تنها يك دستورالعمل ديني و وظيفه شرعي براي زنان مسلمان نيست، بلكه از ضرورت هاي اجتماعي جوامع انساني است كه با وجود آن منافع و تاثيرات شگرفي در جامعه پديدار شده و عدم رعايت آن، زيان ها و آثار مخربي در فرهنگ عمومي اجتماع و حتي اقتصاد و سياست بر جاي گذاشته است.

 

وی افزود: زن در پرتو حفظ ارزش مي تواند عامل نيرومندي درجهت حفظ سنت ها و روابط اجتماعي سالم و ارزش هاي انساني و معنوي باشد. به همين دليل حجاب به عنوان بارزترين نشانه هويت زن مسلمان به شمار مي رود و ما به وضوح در كشورهاي اسلامي، آثار وجودي آن را مي بينيم و در كشورهايي كه با تجاوز استعمارگران، حجاب از ميان رفته و يا كمرنگ شده، آثار زيانبار آن به خوبي مشهود و نمايان است.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: اگر چه مسأله حجاب يكي از واجبات ديني و علاوه بر آن از مسائل بسيار مهم و تأثيرگذار بر جامعه است، اما متأسفانه با وجود بحث ها و مطالعات گسترده در این رابطه هر روز بیش از قبل از الگوی حجاب اسلامی دور می شویم.

 

وی اضافه نمود: از جمله دلایل غفلت از توجه به مساله حجاب، عدم آگاهی افراد از تأثیرات مثبت حجاب و عواقب مشکل ساز بی حجابی است.

 

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد خاطرنشان کرد: در این گفتگو برآنیم تا با روشن کردن تأثیرات حجاب بر زندگي اجتماعی افراد، گامی در جهت افزایش آگاهی و ترغیب زنان در حفظ حجاب چنان که باید برداریم.

 

وی افزود: از جمله تأثيرات مهم حجاب بر جامعه، كه در اين مختصر بدان مي پردازيم تأمين سلامت جامعه، رواج ازدواج هاي مشروع و در نتيجه سلامتي نسل آينده، بازدهي بيشتر نيروهاي كار در عرصه اقتصادي و توجه افراد جامعه به ارزش هاي واقعي و والا است.

 

 الف : آثار فردی

1. استحكام نهاد خانواده

استاد طاهری آزاد در این زمینه خاطرنشان کرد: حفظ بنیاد خانواده و سلامت نسل آینده از دیگر آثار حجاب محسوب می شود.

 

وی افزود: رعایت حجاب از دو جهت در سلامت و پاکی اجتماع، مؤثر است:

الف: از لحاظ تأثیر آن در استحکام خانواده، به عنوان پایه اجتماع و تأثیر درتربیت فرزندانی صالح.

ب: به خاطر پاک نگاه داشتن محیط اجتماع از عوامل تحریک آمیز حیوانی.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: در صورتی که کانون خانواده ها گرم و پر جاذبه باشد، این گرمی و استحکام در بالا بردن روحیه عمومی مردم و جامعه، تأثیر مهمی دارد.

 

وی اضافه نمود: وقتی کودکان چنین خانواده ای با تربیت صحیح و تعادل روحیه و افکار، پرورش یابند، ورودشان در جامعه، نه تنها موجب بروز بزهکاری و جرم نمی شود، بلکه منشأ سازندگی و ترقی و تعالی جامعه نیز خواهد شد.

 

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد خاطرنشان کرد: وقتی امکان تمتع و بهره برداری جنسی ناسالم و زمینه های روابط نامشروع از میان برود، به طور طبیعی، روابط مشروع در قالب خانواده، جای آن را خواهد گرفت.

 

وی افزود: تفاوت جامعه ای که روابط جنسی در آن محدود به محیط خانوادگی و از طریق ازدواج قانونی باشد، با اجتماعی که روابط جنسی در آن آزاد باشد، این است که ازدواج در اجتماع اول، پایان انتظار و محرومیت و در اجتماع دوم، آغاز محرومیت و محدودیت است.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: از آثار اوليه رعايت حجاب در جوامع، استحكام نهاد خانواده به عنوان كوچكترين و مهمترين نهاد اجتماعي است. با رعايت اصل حجاب و پوشش در محيط بيرون از خانواده، حريم زن و شوهر حفظ مي شود و خانواده داراي ثبات خواهد شد.

وی اضافه نمود: خداوند در سوره نور مي فرمايد: به زنان مؤمن بگو چشم هاي خود را از نگاههاي هوس آلود فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنيد و زينت خود را جز از آن مقدار كه نمايان است، آشكار نكنند و اطراف روسري هاي خود را بر سينه افكنند. «و قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لايبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن» (نور: 31)

 

استاد طاهری آزاد خاطرنشان کرد: قرآن كريم به زنان امر مي كند تا همه بدن خود را به جز صورت ها و دست ها از مچ تا انگشتان بپوشانند. اين امر باعث ايجاد روابط صميمانه زن و شوهر و منحصرشدن لذّات جنسي به محيط خانواده و در محدوده ازدواج مي شود.

 

وی افزود: همچنين موجب مي شود همسر قانوني در نزد فرد، تنها عامل ارضاي نيازهاي جنسي تلقي شود و در نتيجه پيوند زن و شوهر محكمتر مي شود و در نهايت به استحكام نهاد خانواده مي انجامد.

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: درحالي كه زنان با خودآرايي و با پوشش مناسب در محيط اجتماع، زندگي خانوادگي خود و ديگر افراد جامعه را به خطر مي اندازند و با كشاندن جاذبه هاي جنسي خود به كوچه و بازار، افراد جامعه را هميشه در حالت نوعي مقايسه قرارمي دهند كه اين امر اختلافات زيادي را درون خانواده ها باعث مي شود.

 

وی اضافه نمود: پس اولين منافع و مضرات در رعايت و عدم رعايت حجاب به خود فراد برمي گردد؛ «من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعليها» (مدثر: 74) كسي كه عمل نيكي انجام دهد، نفع آن براي خود اوست و اگر بد كند، ضررش نيز بر عليه خود اوست.»

 

وی افزود: يعني با افزايش آمار برهنگي و بي حجابي، آمار طلاق و بي بند وباري نيز بالا مي رود و در مقابل، از تعداد ازدواج ها و روابط سالم خانوادگي كاسته مي شود؛ زيرا با وجود روابط و معاشرت هاي بي قيد و بند و بودن زنان بي حجاب و بزك كرده درسطح جامعه، ازدواج تنها به صورت يك مسئوليت سنگين، تكليف، محدوديت و عملي پرهزينه جلوه مي كند و طبيعتا علاقه به ازدواج كمتر و كمتر مي شود.

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: در نتيجه عدم گرايش جوانان به ازدواج، سلامت اخلاقي جامعه به خطر مي افتد و دامنه فساد گسترش بيشتري پيدا مي كند. اين موج دامن بسياري از خانواده هاي نوپا و ديرپا را خواهد گرفت.

 

وی در ادامه بیان کرد: زنان و مرداني كه در آغاز ازدواج هاي عشق گرم و خالصانه براي يكديگر هستند، با وجود جامعه اي بي بندوبار و جذابيت به دنبال جديد و متنوع، در خانواده خود شور و جاذبه اي نمي بينند. چه بسا زني كه سال هاي متمادي در كنار همسر خود زندگي كرده و در غم و شادي دركنار همسرش بوده است و با مشكلات مختلف دست و پنجه نرم كرده، كودكاني پرورش داده وحال به طور طبيعي چهره جواني اش را از دست داده و اكنون نيازمند آرامش و زندگي پرعشق و عاطفه دركنار همسر خويش است.

 

استاد طاهری آزاد اضافه نمود: دراين هنگام زنان جوان و با طراوتي كه در اجتماع بدون حجاب، متاع هر كوچه و بازاري هستند، از راه مي رسند و در مسير زندگي او قرار مي گيرند و اساس خانواده اي را كه تا سال ها با رنج و سختي و اميد و عاطفه رشد كرده را برهم مي زنند.

 

وی افزود: البته اگر مردان در چنين جامعه اي به تغيير قرآن حافظ نگاه خود باشند، بسياري از اين مشكلات قابل پيشگيري است. «قل اللمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكي لهم» (نور: 30) بگو به مومنان كه چشم فرو بندند و شرمگاه خود را حفظ كنند، اين پاكيزه تر است براي آنها.

 

2.آرامش رواني

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد خاطرنشان کرد: از جمله آثار حجاب و عفت ورزي در جامعه، ايجاد آرامش رواني و دوري از التهابات دروني است. عدم پوشيدگي زنان و معاشرت هاي بي بند و بار زنان و مردان همواره هيجان ها و التهابات جنسي را افزايش مي دهد و در صورت پذيرش هر روز سركش تر شده و به صورت يك بيماري و عطش روحي مطرح مي شود؛ چرا كه اين ميل تنها در جنبه هاي جسماني آن مطرح نيست، بلكه داراي ظرفيت روحي وسيع و نامحدودي است كه حتي جسم نمي تواند پا به پاي آن به پيش رود.

 

وی افزود: از سوي ديگر پاسخگويي به اين نياز هم هميشه به صورت دلخواه ميسر نيست، در نتيجه احساس محروميت و عقده هاي رواني، تعادل روحي فرد را بر هم مي زند.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: در تحقيقات جديد ثابت شده زماني كه زمينه كاميابي و ارضاي غرايز بعد از تحريك آن فراهم نباشد، اشخاص از نظر رواني، در فشار قرار مي گيرند و رفته رفته ظرفيت عصبي آنان به انتها مي رسد. در اين هنگام به سرعت هورمون هاي آزاردهنده سمي در خون ترشح مي شود و در زماني كمتر از 1.10ثانيه مغز كه با شبكه هاي ارتباطي به سراسر بدن وصل است، به كمك غده هيپوفيز و فرمان هاي مركز هيپوتالاموس اين سم را به همه اعضاء روانه مي كند.» (اخلاق و رفتارهاي جنسي، ص.230)

 

وی افزود: اين معنا در تعبيري دقيق از امام صادق (ع) چنين آمده است: «نگاه به نامحرمان تيري از تيرهاي زهرآگين ابليس است.» (المستدرك الوسائل، ميرزا حسين نوري، ج 14، ص 269) 

استاد طاهری آزاد خاطرنشان کرد: در مقابل اين نظريه افرادي هستند كه عقيده دارند پوشش و ايجاد محدوديت در روابط و معاشرت ها باعث افزايش التهابات مي شود. اين افراد در واقع پيرو مكتب فرويد هستند و معتقدند ناكامي هاي جنسي است كه باعث محروميت ها و اختلالات رواني است و اگر مدتي موضوعات و مسائل منافي عفت در جامعه رواج يابد، جذابيت آنها كاسته مي شود و مردم نيز علاقه چنداني به آنها نخواهند داشت.

وی اضافه نمود: استاد شهيد، مرتضي مطهري در پاسخ به اين افراد مي نويسد: «اين سخن ممكن است در مورد يك موضوع خاص و يك نوع بي عفتي بالخصوص صادق باشد، ولي در مورد مطلق بي عفتي ها صادق نيست. يعني از يك نوع خاص بي عفتي خستگي پيدا مي شود، ولي نه بدين معنا كه تمايل به عفاف جانشين آن شود، بلكه به اين معنا كه آتش و عطش روحي زبانه مي كشد و نوعي ديگر را تقاضا مي كند و اين تقاضا هرگز تمام شدني نيست. خود راسل در كتاب زناشويي و اخلاق اعتراف مي كند كه عطش روحي در مسائل جنسي غير از حرارت جسمي است آنچه با ارضا تسكين مي يابد، حرارت جسمي است، نه عطش روحي.» (مسئله حجاب، مرتضي مطهري ؛ ص. 98)

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: نمونه بارز اين سخن را مي توانيم در حرمسراهاي پادشاهاني همچون خسرو پرويز ببينيم كه هزاران زن در حرمسراهاي خود داشت، ولي باز هم تقاضاي زنان جديد مي كرد و يا در دنياي غرب كه با رواج مكتب فرويد و آزادي هاي مطلق جنسي نه تنها به بي علاقگي نرسيدند، بلكه هر روز بر دامنه فساد افزوده مي شود.

 

وی افزود: اين مساله به زنان و مردان محدود نيست؛ بلكه هر روز آمارها و قوانين جديدي در مورد تجاوز به كودكان و همجنس بازي را مشاهده مي كنيم؛ چرا كه روح بشر بسيار حساس و تحريك پذير است و تنها با تعديل و رام كردن غرايز سركش است كه سلامت روحي و رواني فرد تامين مي شود.

 

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد خاطرنشان کرد: جامعه ای دارای امنیت و آرامش کامل است که امنیت را در ابعاد مختلف برای همه افراد آن جامعه فراهم نماید. می دانیم بخش عمده ای از این مهم به عهده زنان است که با حفظ پوشش صحیح به این امر جامه عمل بپوشانند.

وي اضافه نمود: اگر این حریم بین زن و مرد در جامعه از بین برود، آزادی معاشرت ها، بی بند و باری، هیجان ها و التهاب های جنسی افزایش یافته، به صورت یک عطش اشباع نشدنی در می آید. آری! اگر این حریم دریده شود، ضمانتی برای سلامتی شخص وجود ندارد. زن چون از صدف حجاب در آید، در معرض ضربات دیده های آلوده و قلوب منحرف قرار می گیرد و آرامش و آسایش خود را از دست داده و در نتیجه امنیت و آسایش افراد دیگر جامعه را نیز از بین می برد. در سایه رعایت عفاف، زن با شهامت هر چه تمام تر به وظیفه خود مشغول می گردد و خطری از ناحیه اجتماع متوجه وی نمی شود و او هم به آسایش و آرامش روانی جامعه آسیبی نخواهد رساند. قرآن مجید در خطاب به رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) می فرمایند: «ای پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که مقنعه های خویش را به خود نزدیک سازند که این پوشش نزدیک تر است که زنان به حیا و عفاف شناخته شوند و مورد اذیت نااهلان واقع نشوند.» (احزاب: ۵۹)

 

وی افزود: بدین سان با قاطعیت تمام می توان گفت: حجاب در امنیت و آرامش روانی جامعه نقش بسزایی دارد. و زنان در حریم حجاب می توانند با خیالی آسوده در جامعه حضور یابند و به فعالیت های اجتماعی مفید بپردازند.

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: علت بیماری های روانی که دردنیای غرب زیاد شده ، آزادی اخلاقی جنسی و تحریکات فراوان است.

 

وی اضافه نمود: نبود حریم میان زن و مرد ، بی بند وباری و هیجانها را فزونی می بخشد و پیامد آن بیماری روانی است. به علت اثری که دیدن یک زن زیبارو در یک مرد می تواند داشته باشد به خصوص پسرهای نوجوان (حتی پیش از بلوغ) که دچار طوفان های شخصیتی و شهوانی می شوند و از آنجا که امکان ارضای این میل برایشان وجود ندارد، ممکن است دچار صدمات روحی و یا خودارضایی شوند.

 

وی افزود:  در اینجا وجود حجاب باعث می شود که چنین طوفان هایی با تأخیر صورت گیرند و موکول به زمانی می شوند که پسرها به بلوغ فکری و جنسی رسیده اند.

 

استاد شیخ محمد باقر طاهری آزاد خاطرنشان کرد: يکي از فوايد و آثار مهم حجاب در بُعد فردي، ايجاد آرامش رواني بين افراد جامعه است که يکي از عوامل ايجاد آن عدم تهييج و تحريک جنسي است؛ در مقابل، فقدان حجاب و آزادي معاشرت هاي بي بند و بار ميان زن و مرد، هيجان ها و التهاب هاي جنسي را فزوني مي بخشد و تقاضاي سکس را به صورت عطش روحي و يک خواست اشباع نشدني در مي آورد.

 

وی اضافه نمود: غريزه‌ جنسي، غريزه اي نيرومند، عميق و دريا صفت است که هرچه بيشتر اطاعت شود، بيشتر سرکش مي گردد؛ همچون آتشي که هرچه هيزم آن زيادتر شود، شعله ورتر مي گردد.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: بهترين شاهد بر اين مطلب اين است که در جهان غرب که با رواج بي حيايي و برهنگي، اطاعت از غريزه‌ جنسي بيشتر شده است، هجوم مردم به مسئله‌ سکس نيز زيادتر شده و تيراژ مجلات و کتب جنسی بالاتر رفته است.

 

وی افزود: اين مطلب پاسخ روشن و قاطع به افرادي است که قايل اند همه‌ گرفتاري‌ هايي که در کشورهاي اسلامي و شرقي بر سر غريزه‌ جنسي وجود دارد، ناشي از محدوديت هاست؛ و اگر به کلي هرگونه محدوديتي برداشته شود و روابط جنسي آزاد شود، اين حرص و ولعي که وجود دارد، از بين مي رود.

 

استاد طاهری آزاد خاطرنشان کرد: البته از اين افراد بايد پرسيد آيا غرب که محدوديت روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشته است، حرص و ولع جنسي در بين آنان فروکش کرده است يا افزايش يافته است؟!

لینک قسمت قبلی مصاحبه: https://www.neshasteasatid.com/node/5663

/270/260/20/

 

 

ش, 01/14/1400 - 22:38