آیت الله العظمی وحید خراسانی:

بعضی بیسوادها به کتاب بحارالانوار به نظر تضعیف نگاه می کنند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید, حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی از تضعیف کتاب بحارالانوار مرحوم علامه مجلسی به شدت انتقاد کردند.

صفخه اینستاگرام منتسب به موسسه نشر آثار و اندیشه های مرحوم علامه مجلسی گفتاری از برخی مراجع تقلید و علما درباره این کتاب شریف منتشر کرده است. یکی از این سخنان، مربوط به حضرت آی الله وحید خراسانی است که متن آن عینا نقل می شود:

حضرت آیت الله وحید خراسانی بیان کردند: «چون در این زمان بی سوادی زیاد شده و رجال شیعه ناشناخته ماندند، وظیفه است که مفاخر این مذهب شناخته شوند. وظیفه انسانیت است که شکر منعم بجا آورده شود.

مرحوم مجلسی کاری کرد که (لم یوجد له نظیر) و اهل فضل باید شکر این منعم را بنماید. بعضی بیسوادها پیدا شده اند و به کتاب بحارالانوار به نظر تضعیف نگاه می کنند.

دقت کنید! این مذهبی را که ما به راحتی داریم به باد می دهیم، او چگونه آن را حفظ نمود و برای احیای آن چه کرد.

کتاب جلاء العیون و حیات القلوب را نوشت تا عوام را متوجه مذهب کند. و از طرفی کتاب مرآت العقول را نوشت که اساتین محققین رجال را در تصنیف و توثیق روایات متحیر می کند. او با این علم رجال و دقت نظر، کتاب بحارالانوار را نوشت که مبادا یک گوهر از جواهر علم اهل بیت (علیهم السلام) ضایع شود».

پ, 02/08/1401 - 12:28