آیت الله العظمی سبحانی:

جشن میلاد پیامبر (ص) اظهار محبت به ایشان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، حضرت آیت الله العظمی سبحانی تصریح کردند:جشن براى میلاد پیامبر (ص) یا برخاستن براى قرآن و بوسیدن آن اگر از سوى یک مسلمان به این عنوان انجام گیرد که جزء دین است، اینها بدعت نیست.

حضرت آیت الله سبحانی در دیدار تعدادی از مسلمانان افریقا  به نکاتی اشاره داشتند:جشن براى میلاد پیامبر (ص) یا برخاستن براى قرآن و بوسیدن آن اگر از سوى یک مسلمان به این عنوان انجام گیرد که جزء دین است، اینها بدعت نیست.

این مرجع تقلید شیعیان افزودند: خداوند خطاب به پیامبر (ص) مى‌فرماید: وَ رَفَعْنٰا لَکَ ذِکْرَکَ‌ ؛ جشن گرفتن براى آن حضرت، بلند آوازه ساختن اوست که خدا از آن خبر داده است. جشن گرفتن براى او، اظهار آن محبت است.

ایشان بیان داشتند: اگر هم صحابه آن موقع احتفال نداشته اند ، هیچ فقیهی حتی در میان عامه نگفته است که ترک صحابه دلیل بر حرمت است.از نظر قواعد علمى فعل معصوم مى‌تواند گواه بر جواز باشد اما ترک فعل، بالاجماع دلیل بر حرمت نمى‌باشد.

پ, 03/26/1401 - 20:17