استاد رحمانی مطرح کرد؛

شاخصه های مکتب امام خمینی رحمت الله علیه در نگاه مقام معظم رهبری

استاد محمد هادی رحمانی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار نشست دوره ای اساتید به موضوع شاخصه های مکتب امام خمینی رحمت الله علیه در نگاه مقام معظم رهبری پرداخت.

/270/260/21/

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ابتدای گفتگو خاطرنشان کرد: در نگاه مقام معظم رهبری مکتب امام دارای ابعاد و جنبه های مختلفی است؛ و به آن باید به عنوان یک مجموعه منسجم بنگریم؛ شناخت این مکتب باید همه جانبه باشد و تمام این جنبه ها باید با هم دیده بشود.

 

 وی افزود: هر مکتبی دو جنبه اصلی دارد؛ یک جنبه مبانی نظری و پشتوانه های فکری آن مکتب است؛ مانند خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و ... و جنبه دوم، مبانی عملی و باید و نبایدهایی است که  از آن مبانی نظری ناشی می شود. و امتدادهای اجتماعی مبانی نظری است.

 

استاد رحمانی در ادامه بیان کرد: در مورد مبانی نظری مکتب مرحوم امام رضوان الله علیه باید گفت ایشان با آن نگاه بلند عرفانی و فلسفی و تفسیر صحیحی که از توحید داشتند، تمام مبانی نظری شان را بر این اساس صحیح توحیدی طراحی کردند؛ به قول مقام معظم رهبری، در روح توحید، ایشان می  فرماید: توحیدی که امام طراحی کرد، یک توحید نظری صرف که صرفا یک سری گزاره هایی عقلانی و استدلال های عقلانی باشد، نبود؛ بلکه توحید در نگاه امام، امتدادهای فراوان اجتماعی داشت؛ و تمام مبانی عملی و بایدها و نبایدها از همین تفکر صحیح توحیدی و پرستش انحصاری خداوند و نفی طاغوت از این تفسیر صحیح توحید ناشی می شود.

 

وی افزود: مبانی نظری امام با نگاه های بلند عرفانی و فلسفی شکل می گیرد. در تمام نظرات ایشان این نگاه صحیح و بلند را می توانیم مشاهده کنیم.

 

این استاد حوزه علمیه قم اضافه نمود: در بعد دوم، یعنی مبانی عملی مکتب امام راحل باید گفت بایدها و نبایدهای مرحوم امام تجلی و امتداد همان توحید به معنای صحیح آن بوده است؛ و در واقع، امتدادهای اجتماعی توحید است.

 

استاد رحمانی خاطرنشان کرد: من به چند شاخصه های مبانی عملی مرحوم امام در نگاه مقام معظم رهبری اشاره می  کنم؛ شاید اولین شاخصه ای که بتوانیم طراحی کنیم، «اسلام عزیز و اسلام ناب» است؛ که شاید شکل دهنده سایر بایدها و نبایدها است؛ اسلام ناب از توحید شروع می شود و جریان توحید، بایدها و نبایدهایی را در جامعه شکل می دهد؛ که همان دستورات اسلام و احکام است.

 

وی افزود: مرحوم امام در تمام مراحل کار خودشان و در تمام مراحلی که در جامعه اجرا می کردند، کاملا مطابق دستورارت شرع و بر اساس دستورات اسلام پیش می بردند؛ و اسلام را ملاک و حاکم بر جامعه می دانستند. اینگونه نبود که بخواهند نگاه غربی داشته باشند. بلکه معیار را اسلام می دانستند و هر چیزی که با اسلام همراه باشد، آن را می پذیرفتند و هر چه در تضاد با اسلام حقیقی و اسلام ناب باشد، رد می کردند؛ نه اسلام آمریکایی و نه اسلام انگلیسی؛ بلکه اسلام ناب را مد نظر داشتند؛ اسلامی که در آن، توحید درخشان است؛ اسلامی که در آن پرستش خداوند و مبارزه با طاغوت و زیر بار ظلم نرفتن، در آن کاملا آشکار است.

 

استاد محمد هادی رحمانی خاطرنشان کرد: سایر جنبه ها را می توانیم تجلیات اسلام ناب بدانیم؛ مورد دوم «آزادی مدنی و آزادی های فردی» است؛ مقام معظم رهبری در یکی  از سخنرانی های خودشان در زمان سالگرد امام، می فرماید: «اگر شریعت اسلامی در جامعه ای شکل بگیرد و اجرا بشود، آزادی های مدنی و فردی در چارچوب شرع و قانون کاملا شکل خواهد گرفت.»

 

وی افزود: اگر کسی اسلام را اجرا نکند و در نگاه و زندگی غربی غرق بشود، این انسان چنان غرق در شهوت و رسانه و قدرت رسانه و شهوت های علمی و عملی می شود که قدرت فکر و اندیشه از او گرفته می شود و رسانه و شهوت برای او تصمیم می گیرد و دیگر اجازه فکر و تصمیم و اجازه حرکت به سمت کمال را نخواهد داشت.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: شاید نباید این را از شهید مطهری بیان کنم؛ اما یکی از فرمایشات قشنگ استاد شهید مطهری آن است که معنویت و تفکر اسلامی است که بندها را از پای انسان باز می کند و آزادی را به انسان می دهد؛ البته آزادی در چارچوب شرع و قانون و آزادی که باعث تکامل انسان می شود؛ نه آزادی که او را غرق در شهوت و رسانه و غرق در قضاوت های ناصحیح می کند. از این رو شاخصه دیگری که بیان شد، آزادی های فردی و آزادی های مدنی بوده است که در چارچوب شرع و با ملاک شرع شکل می گیرد.

 

استاد رحمانی خاطرنشان کرد: شاخصه دیگر در مکتب مرحوم امام، «استقلال جامعه و استقلال ملت اسلامی» است. به تعبیر مقام معظم رهبری آزادی ملت؛ تفسیر ایشان از آزادی ملت این است که این ملت تحت نفوذ مستکبرین و تصمیم گیران عالم قرار نمی گیرد و تحت نفوذ دیگران که برای او تصمیم بگیرند، قرار نمی گیرد. این تفکر و این جریان شاید در دوران معاصر از قاجار به این سو اولین بار بوده است که در جامعه اسلامی و در ایران شکل می گرفت. در قاجار و پهلوی و مخصوصا در دوران پهلوی، کاملا تحت نفوذ امریکا و انگلیس قرار می گرفتند و آنها حتی برای نفت ما و برای درآمدهای ما تصمیم می گرفتند.

 

وی افزود: کشور ما حکومتی مانند پهلوی اول را پشت سر گذاشته است؛ وقتی بعد از جنگ جهانی دوم، در اواخر یا حین جنگ جهانی دوم، وقتی ایران توسط شوروی و انگلیس اشغال می شود، دستور توقف جنگ می دهند. اوج ذلت آن است که وقتی به کشور حمله می شود، به جای آنکه از مال و جان و ناموس کشور دفاع بشود، به خاطر خوش رقصی در مقابل آنها اجازه بدهند که باز در پادشاهی بماند؛ که همین هم نشد و او را به موریس تبعید کردند و دق کرد و در همانجا مُرد.

 

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در ادامه بیان کرد: رضاخان دستور توقف جنگ می دهد و کشور را تسلیم دشمنان می کند؛ از آن حکومت، به حکومتی می رسیم به چنان استقلالی که هشت سال به ایران حمله می کنند و باز هم نمی توانند خاکی از ایران را تصرف کنند؛ به جایی رسیدیم که وقتی نفت ما را تصاحب می  کنند، دو نفتکش دشمن را تصرف می کنیم و نشان می دهیم، دوران بزن و در رو تمام شده است؛ دوران ذلت مردم ایران تمام شده است. ما در اوج عزت قرار داریم.

 

وی افزود: در بعضی از کشورها قانون کاپیتولاسیون و مصونیت سیاسی مستشاران اجرا می شود و در ایران هم می خواستند اجرا کنند که اعتراضات مرحوم امام شکل گرفت و هرگز زیر بار همچین ظلمی نرفت.

/270/260/21/

ي, 04/05/1401 - 16:23