وظیفه شیعیان در عمل به سفارشات امیرالمومنین

ما در روز قیامت نسبت به این که کلمات علی علیه السلام به ما رسید و ما آنها را نفهمیدیم و تبلیغ نکردیم نمی توانیم پاسخگو باشیم ما کلام حضرت را به مردم نرساندیم اینها مسئولیت هایی است که بر عهده ما است شناخت شخصیت امیرالمومنین علیه السلام شناخت اندیشه و تفکر علی علیه السلام و شناخت راه علی بن ابیطالب علیه السلام و راه های عمل کردن به آنها را باید استخراج کنیم و به جامعه تحویل دهیم.

 

اشتراک در RSS - غربت علی علیه السلام در میان شیعیان