ایجاد سامانه «بانک ایده ها» برای استفاده از نقطه نظرات طلاب جوان

واقع فراخوانی از کل حوزویان خواهد شد که دیدگاهشان را مطرح کنند، ممکن است یک سری سوالاتی را هم مطرح کنیم که در رابطه با آینده و پیشرفت و مسائل مختلف حوزه نقطه نظرات خود را مطرح کنند و راه هایی که به ذهنشان می رسد؛ دیگران باید بنشینند و این سوالات را مطرح کنند و یک جهت دهی به این بانک ایده ها داده شود.

 

اشتراک در RSS - بانک ایده ها