مقابله امام حسن عسکری با اسحاق کندی

اگر این روش امام حسن عسکری علیه السلام نبود ای بسا این اسحاق کندی که از فیلسوفان ممتاز عراق بود و شاگردان زیادی داشت کتاب منحرفی می نوشت و سرمنشأ نگارش کتب ضاله دیگری می شد

 

استاد حسین حلبیان در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید گفت: خدمات ائمه معصومین علیهم السلام در رابطه با قرآن کریم بی نظیر بوده است. آنها حافظ، مفسر قرآن ومبارزه کننده با کسانی بودند که در مقابله با قرآن جبهه می گرفتند. ابن شهر آشوب از جناب ابوالقاسم کوفی نقل می کند: در عراق فیلسوفی به نام اسحاق کندی بوده است که شاگردان بسیاری داشته است و در حال نوشتن کتابی در رابطه با تناقض های قرآن بوده است که نشان دهد بعضی از آیات قرآن بعض دیگر را نقض می کند، در این زمان این مطلب به اطلاع امام حسن عسکری علیه السلام می رسد.

 

وی افزود: امام حسن عسکری علیه السلام خطاب به بعضی از شاگردان اسحاق کندی که در نزد حضرت بودند، می فرماید: «آیا رجل رشیدی میان شما نیست که استادتان اسحاق کندی را از این مساله باز دارد؟» یکی از این شاگردان می گوید: «من شاگرد این استاد هستم اما نمی توانم در مقابل او اعتراضی کنم.» امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: «اگر من به شما مطلبی بگویم آیا این مطلب را برای استادتان بیان می کنید؟» شاگرد کندی می گوید: «بلی» آن حضرت می فرماید: «به سراغ اسحاق کندی روید و از در نرمش و مؤانست با او درآیید وقتی که با او انس گرفتید، به او این مطلب را بگویید: آیا این مطلب امکان دارد که متکلم این قرآن به تو بگوید: ای بسا آن چیزی که تو می فهمی غیر از آن چیزی است که من اراده کرده باشم؟»

 

این استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: این شاگرد به نزد استاد خود می رود و به همین طریق با استادش صحبت می کند و اسحاق کندی در جواب می گوید: «بله ممکن است که چنین چیزی باشد و متکلم این قرآن بگوید: منظور من را اشتباه فهمیده ای» در این حال اسحاق کندی متنبه می شود و شاگرد خود را قسم می دهد که بگو: «این مطلب را چه کسی برای تو گفته است چون این مطلب مطلبی نیست که به ذهن تو رسیده باشد و او می گوید: «این مطلب را حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام به من فرمود.» وقتی کندی این سخن را می شنود «إنه دعا بالنار و أحرق جمیع ما کان ألّفه» تمام نوشته هایی که در رابطه با تناقض قرآن داشته را آتش می زند.

 

وی در انتهای سخنانش بیان داشت: ائمه معصومین علیهم السلام در صف اول مدافعین قرآن بوده و هستند؛ اگر این روش امام حسن عسکری علیه السلام نبود؛ اگر این روش امام حسن عسکری علیه السلام نبود ای بسا این اسحاق کندی که از فیلسوفان ممتاز عراق بود و شاگردان زیادی داشت کتاب منحرفی می نوشت و سرمنشأ نگارش کتب ضاله دیگری می شد. ائمه علیهم السلام به عنوان حافظین و مفسرین حقیقی قرآن کریم همواره در صف اول دفاع از قرآن کریم بوده اند. /260/22/

 

د, 08/13/1398 - 14:33