استاد فقیهی:

لزوم الگوگیری طلاب از شخصیت امام خمینی

یکی مشکلات جامعه این است که افراد مستبد رأی به نظری معتقد شوند، هر دلیلی برخلاف آنها آورده شود، بدان گوش نمی دهند و بر رأی و دیدگاه خویش پافشاری می کنند و این افراد هر چند ممکن است که در ظاهر مؤمن و با تقوا باشند؛ اما برای آینده نظام اسلامی خطرناک هستند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد محسن فقیهی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم امروز در درس تفسیر و حدیث خود که در مدرسه آیت الله گلپایگانی برگزار شد، یکی از مشکلات جوامع را عجب و خودبرتربینی نسبت به دیگران دانست و گفت: در جامعه گروه های انحرافی وجود دارد و ادعای پیامبری یا ملاقات با امام زمان(عج) دارند که ریشه این مسائل و انحرافات در عجب و استبداد به رأی آنها است.

 

استاد فقیهی با بیان اینکه مراجع عظام با دلیل و استدلال از دیدگاه فقهی خویش را تغییر می دهند، گفت:برخی از علما رأی و نظری در مسائل فقهی دارند و اگر دلیلی و استدلال منطقی برای آنها آورده شود و دیدگاه خویش تجدید نظر می کنند.

 

عضو جامعه مدرسین بیان کرد: یکی مشکلات جامعه این است که افراد مستبد رأی به نظری معتقد شوند، هر دلیلی برخلاف آنها آورده شود، بدان گوش نمی دهند و بر رأی و دیدگاه خویش پافشاری می کنند و این افراد هر چند ممکن است که در ظاهر مؤمن و با تقوا باشند؛ اما برای آینده نظام اسلامی خطرناک هستند.

 

استاد فقیهی بیان کرد: گاهی برخی اطرافیان از علم و ایمان عالمی تعریف می کنند و از او درخواست نگارش رساله و حاشیه عروه می کنند در حالی که آنها توهم در علم و تقوا دارند.

 

عضو جامعه مدرسین بیان کرد: یکی از طلاب خوش استعداد بود؛ ولی اطرافیان از استعداد و علم وی تعریف کردند،از این رو در دروس مراجع شرکت نمی کرد و در همان مراحل ابتدایی حوزه ماندگار شد و به مراحل بالای علمی و عالی حوزوی دست  پیدا نکرد.

 

استاد فقیهی ابراز داشت: اگر روحیه عجب و خود بزرگ بینی در عالمان وجود داشته باشد، ممکن است به گروه های انحرافی گرایش کنند و ادعای پیامبری و امام زمانی در آنها به وجود بیاید.

 

وی بیان کرد: ما طلاب همواره امام راحل را الگو خویش قرار دهیم و همانند ایشان همیشه خود را از دیگران کوچکتر و خادم مردم بدانیم و هرگز اجازه نفوذ عجب و خود برتربینی از دیگران در خود ندهیم.

 

استاد فقیهی با بیان این که تکبر و غرور در سیاست و تقوا و علم برای نظام اسلامی خطرناک است، گفت: خود برتربینی در علم و تقوا سبب هلاکت انسان است و این امر زمینه ایجاد گروه های انحرافی را به وجود می آورد.

 

عضو جامعه مدرسین با ببان اینکه روحیه کوچک‌ دانستن خود نسبت به دیگران سبب می شود که مردم آن فرد را بزرگ بدانند، ابراز کرد:  طلاب باید از افرادی که دارای روحیه تکبر و خود برتر بینی نسبت به دیگران هستند دوری کنند؛ زیرا آنها در مسیر انحرافی گام برمی دارند و آینده خطرناکی پیش رو آنها قرار دارد./260/12/

چ, 09/20/1398 - 19:48