استاد دلاور:

استفاده مطلوب از شیوه های آموزشی دیداری برای بهبود وضعیت آموزشی حوزه های علمیه

مرحوم آیت الله بهجت می فرمودند: «رسائل و مکاسب درس خارج مرحوم شیخ انصاری بوده است درسی که در آن ده ها مجتهد حضور داشتند.» در حال حاضر طلبه هایی که در سر کلاس رسائل و مکاسب شرکت می کنند؛ پیچ و خم ها و ان قلت و قلت های شیخ را متوجه نمی شوند. مخصوصا در قسمت ابتدایی رسائل که قطع و ظن است، طلبه ها گیج می شوند که شیخ چگونه کار می کند در حالی که شیخ مباحثش را اجتهادی به پیش می برد و قدرت اجتهاد و جولان های ذهنی خودش را در رسائل و مکاسب نشان می دهد. در پاره ای از اوقات نه خود استاد متوجه مطالب شیخ می شود و نه طلبه ها و این مسأله سبب ریزش طلبه ها می شود.

 

استاد مسعود دلاور در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید گفت: در حال حاضر با تقسیم بندی های فعلی هم محدوده های مشخص شده کتاب ها تمام نمی شود و این در صورتی است که تقطیع این کتاب ها هم به طلبه ها ضربه می زند و این مطلب سبب می شود خیلی از طلبه ها برای امتحانات به کتاب های تلخیص مراجعه می کنند و زیاد برای فهم درس در سر کلاس ها اهمیتی قائل نباشند.

 

وی افزود: مرحوم آیت الله بهجت می فرمودند: «رسائل و مکاسب درس خارج مرحوم شیخ انصاری بوده است درسی که در آن ده ها مجتهد حضور داشتند.» در حال حاضر طلبه هایی که در سر کلاس رسائل و مکاسب شرکت می کنند؛ پیچ و خم ها و ان قلت و قلت های شیخ را متوجه نمی شوند. مخصوصا در قسمت ابتدایی رسائل که قطع و ظن است، طلبه ها گیج می شوند که شیخ چگونه کار می کند در حالی که شیخ مباحثش را اجتهادی به پیش می برد و قدرت اجتهاد و جولان های ذهنی خودش را در رسائل و مکاسب نشان می دهد. در پاره ای از اوقات نه خود استاد متوجه مطالب شیخ می شود و نه طلبه ها و این مسأله سبب ریزش طلبه ها می شود.

 

این استاد حوزه علمیه قم بیان داشت: بیشترین ریزش طلبه ها در مباحث قطع و ظن است در این جا است که طلبه ها به دانشگاه های مختلف و مدرک گرایی سوق پیدا می کنند یا این که طلبه ها به این جا که می رسند درسشان را رها می کنند و به شهرستان بر می گردند.

 

وی اضافه کرد: در حال حاضر تدریس این کتب در طول سال با فشردگی زیادی همراه است در این صورت حتی با خوب درس خواندن بیشتر از صد و ده جلسه درسی تشکیل نمی شود با این وضع مباحث تمام نمی شود و آن قدر حجم و عمق مطالب آموزشی در حوزه زیاد است که کار به جایی نمی رسد و نتیجه این مسأله این است که طلبه ها از همه جا مانده و رانده می شوند و به سراغ کتاب های تلخیص می روند و با خواندن آنها در امتحانات شرکت می کنند.

 

استاد دلاور اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که ما در حوزه داریم این است که ما از نیروی سمعی طلبه ها استفاده می کنیم و اساتید هم از نیروی گفتاری محض استفاده می کنند. در صورتی که در دانشگاه بدین شکل نیست بلکه از وسایل کمک آموزشی در جهت آموزش دیداری استفاده می شود در حال حاضر وسایل مختلف در این زمینه تقویت شده است به گونه ای که خیلی راحت می توان با پاور پوینت سیستم آموزشی جالبی را ایجاد کرد.

 

وی در انتهای سخنانش اظهار داشت: 80 درصد آموزش از راه دیدن انجام می شود. وقتی این شیوه ها رها شده است؛ اساتید به کندی پیش می روند یا این که جزوه به دست طلاب می دهند. جزوه دادن اساتید هم نشان دهنده این است که در مقوله آموزشی موفق نشده است. علت مطلب هم این است که مباحث کتاب های فعلی از دست طلبه ها در می رود. اگر بتوانیم وسایل کمک آموزشی دیداری را در حوزه رایج کنیم. روند آموزش بسیار موفق تر خواهد بود. در این صورت هم اساتید و هم دانشجویان زحمت کمتری را متحمل می شوند. ما باید به این سمت برویم که آموزش ما تحقیقی شود. باید به طلبه ها موضوعاتی داده شود که بر روی آنها کار کنند حتی اگر این موضوعات پژوهشی ضعیف باشد استمرار در این کار طلبه ها را پویا تر می کند./260/22/

 

ش, 11/05/1398 - 16:19