استفاده مطلوب از شیوه های آموزشی دیداری برای بهبود وضعیت آموزشی حوزه های علمیه

مرحوم آیت الله بهجت می فرمودند: «رسائل و مکاسب درس خارج مرحوم شیخ انصاری بوده است درسی که در آن ده ها مجتهد حضور داشتند.» در حال حاضر طلبه هایی که در سر کلاس رسائل و مکاسب شرکت می کنند؛ پیچ و خم ها و ان قلت و قلت های شیخ را متوجه نمی شوند. مخصوصا در قسمت ابتدایی رسائل که قطع و ظن است، طلبه ها گیج می شوند که شیخ چگونه کار می کند در حالی که شیخ مباحثش را اجتهادی به پیش می برد و قدرت اجتهاد و جولان های ذهنی خودش را در رسائل و مکاسب نشان می دهد. در پاره ای از اوقات نه خود استاد متوجه مطالب شیخ می شود و نه طلبه ها و این مسأله سبب ریزش طلبه ها می شود.

 

ش, 11/05/1398 - 16:19

درس هایی که در حوزه خوانده می شوند حجیم هستند و متناسب با تحصیل طلاب نیستند

استاد مسعود دلاور

گروه یا ستادی متولی این نمی شوند که این درس ها را متناسب با تحصیل طلاب قرار دهند، رسائل و مکاسب و کفایه ای که درس های خارج مرحوم شیخ و آخوند بوده است وارد سطح کرده اند و طلبه ها در خیلی از موارد مطالب آنها را متوجه نمی شوند.

 

د, 09/27/1396 - 15:00

استفاده مطلوب از شیوه های آموزشی دیداری برای بهبود وضعیت آموزشی حوزه های علمیه

مرحوم آیت الله بهجت می فرمودند: «رسائل و مکاسب درس خارج مرحوم شیخ انصاری بوده است درسی که در آن ده ها مجتهد حضور داشتند.» در حال حاضر طلبه هایی که در سر کلاس رسائل و مکاسب شرکت می کنند؛ پیچ و خم ها و ان قلت و قلت های شیخ را متوجه نمی شوند. مخصوصا در قسمت ابتدایی رسائل که قطع و ظن است، طلبه ها گیج می شوند که شیخ چگونه کار می کند در حالی که شیخ مباحثش را اجتهادی به پیش می برد و قدرت اجتهاد و جولان های ذهنی خودش را در رسائل و مکاسب نشان می دهد. در پاره ای از اوقات نه خود استاد متوجه مطالب شیخ می شود و نه طلبه ها و این مسأله سبب ریزش طلبه ها می شود.

 

اشتراک در RSS - استاد مسعود دلاور