مدیر حوزه های علمیه:

مدیریت حوزه در فصل جدید وارد طراحی های کلان شده است

امروز حوزه برای نخستین بار واجد 20 سند جامع راهنما است که این مجموعه اسناد در قالب نخستین برنامه پنج ساله انجام می شود. در ذیل این اسناد کلان حدود 400 طرح و برنامه است که 100 برنامه از این تعداد بسیار عظیم است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، مدیر حوزه‌های علمیه در دیدار با دبیر شورای عالی فضای مجازی ابراز داشت:‌ با وجود سرسختی های موجود، توانستیم در حوزه این باور را ایجاد کنیم که نیازمند یک رشته در زمینه فضای مجازی هستیم؛ بخش اجرایی این کار در حال آماده‌سازی است که سعی بر آن است از تمامی ظرفیت‌ها استفاده شود.

 

وی اضافه کرد: امروز حدود 100 هزار نفر از سراسر کشور در قم در حال تحصیل هستند، بیش از 10 هزار نفر استاد و محقق و بیش از 300 موسسه علمی و تحقیقی و بیش از 100 مجله با مجوز حوزوی در قلمرو علوم انسانی و دیگر ارقام از ویژگی های این شهر است.

 

عضو شورای عالی حوزه های علمیه تصریح کرد: بیش از 200 رشته در حوزه علوم انسانی اسلامی در قم در حال ارائه بوده و این ویژگی‌ها به قم ظرفیت ملی و بین‌المللی داده است.

 

استاد اعرافی یادآور شد: جامعه بزرگی از طلاب دارای انجمن ها و کانون ها و تشکلات هستند، در ایران دو هزار نفر زبان دان وجود دارند؛ ما در سفر هند توافقی انجام دادیم که حدود 40 محور را دارا است.

 

وی ادامه داد: این ظرفیت ها در بخش هایی بالفعل و در بخش های بیشتری بالقوه است و نیازمند سامان دادن کارها است. مدیریت حوزه در فصل جدید وارد طراحی های کلان شد، این طراحی ها در شرایط سخت اقتصادی انجام شده است.

 

استاد اعرافی ابراز کرد: امروز حوزه برای نخستین بار واجد 20 سند جامع راهنما است که این مجموعه اسناد در قالب نخستین برنامه پنج ساله انجام می شود. در ذیل این اسناد کلان حدود 400 طرح و برنامه است که 100 برنامه از این تعداد بسیار عظیم است.

 

عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: برای حضور در عرصه ما یک طرح آمایش انجام داده ایم که بیش از 200 کارکرد روحانیت در قلمرو خود حوزه، جامعه، نظام و بین الملل در آن مشخص شده است.

 

استاد اعرافی طراحی های امروز حوزه را جامع و بلندنظرانه دانست و یادآور شد: به طور مثال ما در آموزش و پرورش یک برنامه پنج ساله داریم که سال به سال کارها مشخص است که در قالب حرکتی بزرگ در حال انجام است.

 

وی ادامه داد: در مباحث فضای مجازی سعی شده یک منظومه فکری تولید شود، در حوزه مرکز آموزش های مجازی کارهای خود را شروع کرده است.

 

مدیر حوزه های علمیه اظهار داشت: ما در همه این بخش ها آمادگی همکاری با شورای عالی فضای مجازی هستیم؛ خبرگزاری حوزه مشتری‌های پروپاقرصی در ایران و جهان دارد که تنوع زبانی آن برای بعد بین‌المللی بسیار موثر بوده است.

 

استاد اعرافی ابراز کرد: ما باید بخش پژوهشی را در زمینه فضای مجازی فعال کنیم که این کار با شروع فعالیت رشته های فضای مجازی سرعت خواهد گرفت.

 

وی اضافه کرد: می‌توان کارهای بزرگی در قالب تفاهم نامه حوزه و شورای عالی فضای مجازی انجام داد و این از مطالباتی است که از حوزه وجود دارد./260/12/

د, 11/28/1398 - 16:28