مدیر حوزه های علمیه:

تبلیغ بین الملل از مظلومیت خارج شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید، استاد اعرافی، در بازدید از بخش های مختلف مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه و در ادامه آن در نشستی با مسئول و کارشناسان بخش های مختلف این مرکز، گفت: تمرکز ما در چند سال اخیر بر روی زیر ساخت های حوزه بوده است، چرا که بدون تحقق این زیر ساخت ها، اجرای سایر موارد از جمله همین مرکز نمی توانست به رشد و بالندگی برسد.

 

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: با وجود همه مشکلات باید بدانیم که ذات حوزه، بین المللی و جهانی است و  هویت آن هم خدمت به جامعه بشری، اسلامی و دینی و مذهبی است و در عین حال دارای استعدادهای جهانی زیادی هم است.

 

وی بیان داشت: ولی با وجود همه استعدادها، تجربیاتی که خودم سالها در عرصه بین المللی دارم، حوزه هنوز در عرصه بین الملل نتوانسته انتظارها را برآورده کند و خیلی با بین المللی بودن حوزه، فاصله داریم.

 

آمایش پیشران برای حرکت ها است

مدیر حوزه های علمیه گفت: به هر حال مجموعه این مرکز، از نظامات جامع، چشم انداز، برنامه ۵ ساله و... برخوردار است و باید این مسائل را مهم دانسته و برای اجرای آن تلاش جهادی کرد.

 

استاد اعرافی با بیان این که طراحی صدها برنامه و ترسیم سند بالادستی با فعالیت های جهادی بدست آمده نه با هزینه کلان، اظهار داشت: مسئله ای که مدیریت حوزه های علمیه بر روی آن تأکید دارد، طرح آمایش است. نگاه ما در آمایش در عرصه بین المللی این است آن را مهم تلقی کنید، چرا که آمایش پیشران برای حرکت ها است.

 

وی با بیان این که با وجود اهمیت این بحث، اما از غنای لازم برخوردار نیست، عنوان کرد: مدیریت حوزه، غنا بخشی آمایش در عرصه بین الملل را به صورت مستقل در نظر گرفته، تا بهتر بتواند در عرصه بین الملل فعالیت و طرح و برنامه ارائه کند.

 

عضو شورای عالی حوزه افزود: از دیگر طرح های این مدیریت، بحث درختواره رشته ها است. اما مهمترین نقش این مرکز در مورد درختواره رشته ها، داشتن رویکرد بین المللی بر همه رشته ها، پیگیری برای فعال کردن رشته ها در ارتباط با عرصه بین الملل، طراحی برای اجرای نقشه و تعیین سرفصل و توجه به پیوست بین المللی همه رشته ها است.

 

تبلیغ بین الملل از مظلومیت خارج شود

 مدیر حوزه های علمیه با تاکید بر توجه مرکز ارتباطات و بین الملل حوزه بر مسئله تحقق تبلیغ در عرصه بین الملل، اظهار داشت: باید بازنگری جدی تری در بحث تبلیغ بین الملل  صورت گیرد تا تبلیغ بین الملل از مظلومیت خارج شود.

 

عضو شورای عالی حوزه های علمیه، ضمن تأکید بر شبکه سازی در عرصه تبلیغ بین الملل، تربیت افراد متخصص در بحث ادیان و مذاهب همچون مسیحیت و یهودیت را ضروری دانست.

 

وی بیان داشت: مسئله دیگر تعامل این مرکز با جامعة المصطفی و حضور اساتید غیر ایرانی در حوزه است. باید به این مقوله توجه و این افراد را هم شناسایی کرد.

 

مدیر حوزه های علمیه بر داشتن رویکرد بین المللی به همه بخش های حوزه تأکید کرد و گفت: باید طوری برنامه ریزی کرد که ظرفیت های بین المللی همه بخش ها حوزه فعال و کاری کرد که برنامه ۵ ساله دارای پیوست بین المللی شود.

 

عضو شورای عالی حوزه افزود: مأموریت دیگر این مرکز دانش افزایی و شبکه سازی رابطان این مرکز در عرصه بین المللی، ایجاد تفاهم و همکاری با طلاب المصطفی در کشورهای مختلف و... است.

/260/12/

س, 08/27/1399 - 21:53