روزه عبادتی خالصانه

قال الله تعالی: «الصومُ لِی وانا اُجزَی بِه» این حدیث قدسی «جعلت حسنات ابن ادم بعشر امثالها الی سبعمائه ضعف الاالصوم فانه لِی وانا اُجزی بِه» کلینی درکافی، صدوق در من لایحضر الفقیه، طوسی در تهذیب، از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام و آنان از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث قدسی را روایت کرده اند. در این که روزه چه تفاوتی با سایرعبادات دارد که حق تعالی می فرماید:  «الصوم لی» درفقه الحدیث چند احتمال داده شده است، احتمال اول این است: تنها عبادتی که بنده خدا عملا اقدام به ترک لذات جنسی می کند و به جای حرف  زدن رسما ترک معصی

اشتراک در RSS - ثواب روزه داری