یک جزء از صد قسمت رحمت خداوند در میان مخلوقات گسترش یافته است

از روایات فریقین نقل شده است که خداوند، رحمت را 100 جزء قرار داد و از این صد جزء 99 جزء آن را برای خودش قرار داد و یک جزء آن را بین مخلوقات تقسیم کرد. از این روایت معلوم می شود که چقدر خداوند تعالی مهربان و رحیم است، رحمت و مهربانی خداوند به تنهایی 99 برابر رحمت و مهربانی همه مخلوقات است، روشن است که از آن یک درصد رحمتی هم که بین سایر مخلوقات تقسیم شده است حتما بیشترین سهم آن از انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیای الهی و سپس پدر و مادر است و همین طور معلوم می شود که اگر کسی مهربانی و رحمت الهی را درک کرد و چشید دیگر تشنه و نیازمند مهربانی و رحمت دیگران نمی گردد.

اشتراک در RSS - رحمت الهی