لزوم حفظ امتیازات و ویژگی های حوزه های علمیه

مرکز مدیریت حوزه های علمیه باید از اساتید مجرب استفاده کندتا جو علمی مدارس عوض شود و بدین وسیله نَفَس جدیدی را به حوزه های علمیه بدمد

 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره‌ای اساتید استاد سید قاسم حسینی خراسانی در اجلاسیه عمومی نشست دوره ای اساتید با عرض تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی بیان داشت: حوزه های علمیه از قدیم الأیام دارای امتیازات و ویژگی هایی بوده اند که این امتیازات و ویژگی ها حوزه های علمیه را از سایر مراکز علمی متمایز می کرده است. حوزه های علمیه باید به داشتن چنین ویژگی هایی افتخار کنند.

 

اشتراک در RSS - حفظ امتیازات حوزه