پژوهش دینی باید همراه با تعهد، تیزبینی و شناخت صحیح از مبانی باشد

حوزه‌های علمیه پس از انقلاب اسلامی وارد مباحث علمی جدیدی شده و دستاوردهای بسیار زیاد علمی نیز در این زمینه داشته است ولی با وجود حجم گسترده تولیدات علمی در حوزه‌های علمیه، همچنان کمبودهای زیادی در این زمینه وجود دارد.

 

ي, 11/06/1398 - 16:15

تقویت شورای پژوهشی حوزه

طرح آمایش با منطق خاص مدیریت حوزه‌ها طراحی شده است، نیاز است تا طرح آمایش با نگاه مراکز پژوهشی در شورای هماهنگی مورد مطالعه قرار گرفته، فراخوانی برای مشارکت همگان داده شود.

 

اشتراک در RSS - پژوهش در حوزه های علمیه