مسأله فرهنگ عمومی جامعه

گام اول تصحیح جامعه به تصحیح اصول و اعتقادات جامعه است. مردم بدانند که امتثال امر ولی فقیه برخاسته از اعتقادات ولایت، نبوت، وحی و الله است. ولی فقیه آن کسی است که امام صادق علیه السلام درباره اش می فرماید: «الرادّ علیه کالرادّ علینا» هر کس حرف ولی فقیه را رد کند، ما را رد کرده است و هر کس که ما را رد کرد، پیغمبر و خدای تعالی را رد کرده است. اطاعت امر ولی فقیه در جامعه مبنای توحیدی دارد؛ این، طرح کلی بنیان های فکری و فرهنگی جامعه است.

 

اشتراک در RSS - اصلاح فرهنگ عمومی جامعه