علامه طباطبایی و ابعاد گوناگون شخصیت ایشان

وقتی که خواستم تفسیر را شروع کنم، با خانم صحبت کردم و گفتم می خواهم کاری بزرگ را شروع کنم؛ اگر شما همراهی و کمک کنید، شما را در این کار شریک می کنم؛ گفت: چه کاری می خواهی انجام بدهی؟ گفتم: می خواهم تفسیر قرآن بنویسم. او قول داد که همراهی کند؛ از آن زمان کاری به کلّ زندگی ندارم؛ از خرید و فروش و شست و شو و غذا و تربیت بچه ها تماما به عهده این خانم بود تا الآن. تا هر وقت که من بیدارم، او هم بیدار است. گاهی آب می آورد؛ گاهی چای می آورد؛ گاهی چیزی خوردنی می آورد.

 

اشتراک در RSS - استاد مهدی حیدری فطرت