مؤلفه های موثر فرهنگی در ایجاد جهش تولید

پیش نیاز ایجاد فرهنگ در راستای جهش تولید، ایمان و آموزش به مردم است. در کنار تخصص باید ایمان باشد؛ اگر این نبود، نتیجه خوبی نمی دهد. اگر چه پیشرفت های علمی و صنعتی کشورهای غربی را شاهد هستیم؛ اما آنها هم در زمینه هایی کمبود دارند. اگر تخصص و تدین و ایمان آمیخته شد، ثمره مطلوب دارد.

 

به مناسبت نامگذاری امسال به «جهش تولید» استاد محمد علی خزائلی نجف آبادی از اساتید حوزه قم با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به گفتگو پرداخت.

 

اشتراک در RSS - نقش فرهنگ در جهش تولید