نقش آموزش و فرهنگ در راستای جهش تولید «قسمت اول»

بهره وری، وجدان کار و به اکثر رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی، محوری ترین عنصر فرهنگ کار در راستای جهش تولید است. به این معنا که هر فرد در جایگاه خود سعی کند تا کارهایی را که به او محول شده است، به بهترین وجه ممکن به صورت دقیق، کامل و با رعایت ضوابط انجام دهد.

 

به مناسبت نامگذاری امسال به جهش تولید، استاد حسن آقا خرمی ارانی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «نقش آموزش و فرهنگ در راستای جهش تولید» پرداخت. 

 

اشتراک در RSS - استاد حسن آقا خرمی