اظهار نگرانی نسبت به وضعیت فضای مجازی

حضرت آیت الله نوری همدانی در دیدار رییس سازمان تبلیغات اسلامی موضوع تبلیغ را در شرایط موجود مهمترین وظیفه دانست و گفت: امروز تبلیغات در عرصه های مختلف و جنبه های متفاوت با رقابت سنگین در دنیا انجام می شود و باید توجه داشت كه این تبلیغات اثرگذار است.

اشتراک در RSS - اظهار نگرانی نسبت به فضای مجازی