سر سفره رسائل و مکاسب شیخ انصاری همه چیز حاضر است

اگر کسی بخواهد قوی شود که الان نیاز ما به طلبه های فاضل و درس خوانده هم زیاد است راهش این است که این بحث ها را درست حلاجی کند و از ابتدا تا انتهای این مطالب را بخواند.

 

د, 05/01/1397 - 21:58

نباید همه طلاب را با عبارتهای سخت رسائل و مکاسب مشغول کنیم

لازم نیست همه در فقه و اصول مجتهد شوند اگر در حوزه به جای این کتاب ها کما این که در بعضی از دانشگاه ها نشسته اند و حاصل و خلاصه و جان مطالب کتاب ها را با بیان راحت تری به شکل مصداقی و کاربردی و به صورت راحت تر و با قلم و بیان راحت تری بیان کردند عمل شود نتایج بهتری حاصل می شود.

 

ي, 04/31/1397 - 23:52

کارگروه ها و کارگاه هایی در خصوص سبک زندگی طلاب ایجاد شود

استاد محمد حسین ایمانی

زندگی در این دوره حتی نسبت به بیست سال پیش بسیار متفاوت شده است و اقتضای این را دارد که کارگروه ها، کارگاه ها و کلاس هایی در مدارس چه در سطوح ابتدایی و چه در سطوح عالی در خصوص زندگی طلاب و سبک زندگی طلاب داشته باشیم.

 

اشتراک در RSS - متون درسی حوزه