امامت و ولایت «قسمت هفتم»

بر ماست که در کنار تعظیم شعائر و برگزاری مجالس شور انگیز برای اهل بیت علیهم السلام، به معرفت افزایی مستمرّ، به ویژه برای نسل جوان، بپردازیم تا با همراه شدن شور و شعور، آنها را در برابر حملات سخت افزاری و نرم افزاری دشمنان مکتب اهل بیت علیهم السلام بیمه کنیم.

 

استاد محمد حسن شفیعی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «امامت و ولایت» پرداخت.

 

ج, 10/26/1399 - 15:30

امامت و ولایت «قسمت پنجم»

استاد محمد حسن شفیعی از اساتید حوزه علمیه قم گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «امامت و ولایت» پرداخت.

 

این استاد درس خارج حوزه علمیه در چهار قسمت گذشته به ادله لزوم معرفت و شناخت امام پرداخت. در مرحله نخست به دلایل عقلی اشاره نمود و در ادامه به دلایل قرآنی پرداخت. در گفتگوی قبل به یکی از دلایل قرآنی اشاره نمود و در این قسمت به یکی دیگر از دلایل قرآنی پرداخته می شود.

 

دلیل قرآنی دوم: «امامت» ملاك صف بندی در روز قیامت

د, 10/22/1399 - 18:23

امامت و ولایت «قسمت سوم»

روشن است که بدون داشتن حکومت دینی نمی ‌توان عدالت را در جامعه محقّق ساخت (هدف اوّل)، و طاغوت را نابود کرد و توحید را در همۀ ابعادش و در حیات فردی و اجتماعی انسان‌ ها حاکم کرد (هدف دوم)، و تعلیم و تربیت و تزکیۀ نفس را فرا گیر کرد (هدف سوم).

 

استاد محمد حسن شفیعی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه گفتگو در موضوع «امامت و ولایت» پرداخت.

 

نکتۀ دهم؛ حكومت دینی در ادیان گذشته:

اشتراک در RSS - امامت و ولایت