جرعه ای از دریای فضایل علی بن ابیطالب

از ابن عباس روایت کرده اند که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روزی در ایام حیات خود فرمودند پنج چیز را خدا به من و پنج چیز را به علی داده است اول «جوامع الکلم» را به من و «جوامع العلم» را به علی داده است دوم این که من را نبی و او را وصی و ولی کرده است و سوم این که به من کوثر و به علی «سلسبیل» داده است، چهارم این که به من وحی و به علی الهام داده است، پنجم این که مرا به معراج برده است و او را نیز به جایی که من رفته ام برده است حجاب ها رفع شد و من او را دیدم و او مرا دید و به من وحی شد که به زیر نگاه کن چون به زیر نظر کردم حجاب ها دریده شد و من علی را دی

اشتراک در RSS - فضایل امیرالمومنین علیه السلام