امامت و ولایت «قسمت هفتم»

بر ماست که در کنار تعظیم شعائر و برگزاری مجالس شور انگیز برای اهل بیت علیهم السلام، به معرفت افزایی مستمرّ، به ویژه برای نسل جوان، بپردازیم تا با همراه شدن شور و شعور، آنها را در برابر حملات سخت افزاری و نرم افزاری دشمنان مکتب اهل بیت علیهم السلام بیمه کنیم.

 

استاد محمد حسن شفیعی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «امامت و ولایت» پرداخت.

 

ج, 10/26/1399 - 15:30

امامت و ولایت «قسمت ششم»

«امام» یعنی مقصود و هدف. بدین جهت باید همواره ارتباط ما با ولیّ خدا برقرار باشد تا پندار، گفتار و کردارمان در هر سه حوزه اُصول، فروع، اخلاق، جهتِ روشن پیدا کند و دارای روح، عمق، محتوا و مغز بشود.

 

استاد محمد حسن شفیعی از اساتید حوزه علمیه قم در ادامه گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «امامت و ولایت» پرداخت.

 

چ, 10/24/1399 - 11:19

امامت و ولایت «قسمت پنجم»

استاد محمد حسن شفیعی از اساتید حوزه علمیه قم گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه بحث در موضوع «امامت و ولایت» پرداخت.

 

این استاد درس خارج حوزه علمیه در چهار قسمت گذشته به ادله لزوم معرفت و شناخت امام پرداخت. در مرحله نخست به دلایل عقلی اشاره نمود و در ادامه به دلایل قرآنی پرداخت. در گفتگوی قبل به یکی از دلایل قرآنی اشاره نمود و در این قسمت به یکی دیگر از دلایل قرآنی پرداخته می شود.

 

دلیل قرآنی دوم: «امامت» ملاك صف بندی در روز قیامت

د, 10/22/1399 - 18:23

امامت و ولایت «قسمت چهارم»

به بيانی كه از عمومات مذكور در بحث حكومت دينی انبيای گذشته، نظريّه تشكيل حكومت دينی در تمام زمان ‌ها را استفاده كرديم، از این روايات نيز به حكم عقل استفاده می ‌شود كه ذوق و روحيّۀ اهل بيت علیهم السلام اين است كه مردم در تمام زمان‌ ها آن هم در تمام بخش ‌های زندگی خود تحت ولايت خدا باشند و دستورات الهی را جاری كنند و از مراجعه به طاغوت و اجرای دستورات آن‌ها پرهيز نمايند؛ از اين رو، بر فرض كه برخی از روايات مذكور به مقام إفتاء و قضاوت اشاره داشته باشد، از باب «العلّةُ تُعَمِّم» و اين كه «در علل منصوصه، عبرت به عموم تعليل است نه خصوصيّت مورد» فقيه در تمام اُمور ولايت دارد و مردم نيز د

س, 09/18/1399 - 14:47

امامت و ولایت «قسمت سوم»

روشن است که بدون داشتن حکومت دینی نمی ‌توان عدالت را در جامعه محقّق ساخت (هدف اوّل)، و طاغوت را نابود کرد و توحید را در همۀ ابعادش و در حیات فردی و اجتماعی انسان‌ ها حاکم کرد (هدف دوم)، و تعلیم و تربیت و تزکیۀ نفس را فرا گیر کرد (هدف سوم).

 

استاد محمد حسن شفیعی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه گفتگو در موضوع «امامت و ولایت» پرداخت.

 

نکتۀ دهم؛ حكومت دینی در ادیان گذشته:

ي, 08/25/1399 - 11:00

امامت و ولایت «قسمت دوم»

معادله هدایت نیز با توجّه به عموم زمانی و نیز اطلاق افرادی واژۀ «هدایت»، به خوبی دلالت می ‌کند بر این که سنّت خدا در طول تاریخ، چه قبل از پیامبر اسلام و چه بعد از آن تا روز قیامت بر این بوده است که همواره به وسیله هادی معصومِ منصوب از طرف خود، مردم را هدایت کند، آن هم در تمام اُمور اعمّ از علمی و اجرایی، دنیوی و اُخروی.

 

استاد محمد حسن شفیعی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به ادامه گفتگو در موضوع«امامت و ولایت» پرداخت.

 

ي, 08/18/1399 - 17:42

امامت و ولایت «قسمت اول»

همان عقلی که اصل وجود هادی، لزوم عصمت او و انتصابی بودن او را درک می ‌کند، به لزوم معرفت و شناخت آن هادیِ معصومِ منصوبِ از طرف خدا، نیز حکم می‌ کند.

 

استاد محمد حسن شفیعی شاهرودی از اساتید حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نشست دوره ای اساتید به موضوع «امامت و ولایت» پرداخت.

 

اشتراک در RSS - استاد محمد حسن شفیعی